Skip to main content
Home » Future of Education » Adaptief leermiddel verkleint niveauverschillen tussen studenten
Sponsored

Grote niveauverschillen in de generieke vakken Nederlands en rekenen maken lesgeven op het mbo ingewikkeld. Een digitaal en adaptief leermiddel biedt uitkomst, pleit Jos Nennie, onderwijsadviseur bij Kurve, innovatieve makers van online leermiddelen. 

“Lesmethodes gaan ervan uit dat studenten in een leerjaar hetzelfde niveau hebben, maar in de praktijk zijn er grote verschillen,” vertelt Nennie. Voor docenten is het een enorme opgave om hen in korte tijd naar hetzelfde niveau te brengen. Daarbij moeten ze ook nog inspelen op de belevingswereld van studenten. “Ga er maar aanstaan,” zegt Nennie. “Met deze problematiek voor ogen hebben wij Numo ontwikkeld: een adaptief leermiddel, waarmee elke student op zijn eigen niveau kan oefenen met rekenen en talen.” 

Dat klinkt ideaal, maar werkt het ook? 

“Adaptieve leermiddelen zijn geen wondermiddelen die de docent al het werk uit handen nemen,” nuanceert Nennie. “Het zijn hulpmiddelen, waarbij het juist gaat om de wisselwerking met de docent.” Dat betekent dus niet dat de docent studenten alleen maar aan het werk hoeft te zetten. “De docent voert de regie en bepaalt hoe het programma wordt ingezet. Dat kan op allerlei manieren. Ik adviseer om daarbij de link te leggen met beroepsgerichte vakken of projecten waaraan studenten werken. Ik zal een paar voorbeelden geven.


Het zijn hulpmiddelen, waarbij het juist gaat om de wisselwerking met de docent

Studenten moeten een sollicitatiebrief schrijven voor een beroepspraktijkvorming of stage. Laat hen dat tijdens een contactuur Nederlands doen. Als dan blijkt dat een student over onvoldoende woordenschat beschikt en moeite heeft met spelling, dan kan hij in het leermiddel op maat oefenen met die vaardigheden. Andersom kan ook. Wanneer je studenten eerst op maat laat oefenen met grammatica, spelling en woordenschat, kunnen zij daarna in hun sollicitatiebrief laten zien wat ze hebben geleerd. Zo maak je van het vak Nederlands – dat nu vaak een ondergeschoven kindje is – een vak van betekenis. Ook met rekenen kun je verbanden leggen met de beroepspraktijk. Een apothekersassistent in opleiding die basisvaardigheden mist die relevant zijn bij het vak Medisch rekenen, kan deze oefenen met een adaptief leermiddel.” 

Door Nederlands en rekenen te oefenen met een online leermiddel, kan de docent de tijd die overblijft dus betekenisvol invullen. “Precies!” besluit Nennie, “En doordat docenten kunnen zien waar studenten moeite mee hebben, kunnen ze lestijd gericht invullen. Aan studenten die specifieke problemen hebben met de leerstof kunnen ze individuele hulp bieden als de rest van de klas aan het werk is.” 

Jos Nennie

Onderwijsadviseur
Kurve

Next article