Skip to main content
Home » Future of Education » De belofte van AI in het onderwijs
Future of Education

De belofte van AI in het onderwijs

AI-technologieën geven het onderwijslandschap op verschillende manieren vorm. Hoe beter we deze technologieën begrijpen hoe beter we het kunnen toepassen in het onderwijs. SURF, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, heeft een rapport uitgegeven over Artificial intelligence (AI) in het onderwijs. Dit rapport geeft een overzicht van het onderwijslandschap door AI te analyseren met concrete voorbeelden van bestaande toepassingen in de onderwijscontext.

Innovatieve technologieën in de klas brengen is altijd experimenteel en vereist enig besef van wat de behoeften van de leraar en de leerlingen zijn. Kunstmatige intelligentie (AI) begint zijn eigen weg te vinden in klaslokalen, scholen, en de manieren waarop we school mee naar huis nemen via huiswerk of buitenschoolse activiteiten. Dit heeft geleid tot nieuwe discussies over learning analytics, AI in het onderwijs, digitale geletterdheid, privacy en vragen over
gegevenssoevereiniteit.

De impact van AI-systemen in de onderwijspraktijk

Het rapport gaat in op het gebruik van AI in onderwijspraktijken op micro-, meso-, en macroschaal. Het is niet alleen een vraag voor IT-afdelingen in het onderwijs, maar ook voor docenten en onderwijsvernieuwers. Aangezien de toepassing van AI in het onderwijs ook een directe impact heeft op de onderwijspraktijk.

In het rapport bespreken we de verschillende definities van AI en hoe dit zich vertaalt naar het onderwijsdomein. Het is belangrijk om deze verscheidenheid aan definities te erkennen, omdat ze in de loop der tijd veranderen, met name ook omdat de technologie zich blijft ontwikkelen en nieuwe domeinen raakt. Er worden vier specifieke toepassingen van AI in het onderwijs (Perusall, Jill Watson, PhotoMath en GPT-3) geanalyseerd.

Starten met AI in het onderwijs

Het belangrijkste doel van dit rapport is om onderwijsprofessionals een startpunt te geven van waaruit zij de mogelijke toepassingen van AI in het onderwijs kunnen ontdekken. Daarbij ligt de basis niet in theorieën over AI in het onderwijs, maar in de praktische toepassing binnen de klas of onderwijsinstelling.

Meer informatie

Lees hier het rapport (in Engels) of lees meer op www.surf.nl

Next article