Skip to main content
Home » Future of Education » Met inclusieve technologie de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten
Sponsored

Ondanks de goede bedoelingen van docenten en scholen, krijgen Nederlandse kinderen niet allemaal dezelfde onderwijskansen. Microsoft wil scholen ondersteunen bij het vergroten van de kansengelijkheid, met educatieve technologie die inclusiviteit bevordert en scholieren klaar maakt voor de toekomst.

Op papier krijgen alle Nederlandse kinderen op school dezelfde kansen om succesvol te zijn en worden. De praktijk is helaas weerbarstiger, want een kansenkloof bestaat in ons land wel degelijk, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Waar de scholier woont, wat de ouders verdienen en of het kind een beperking heeft, het zijn allemaal factoren die de onderwijsuitkomsten sterk beïnvloeden. Meer aandacht voor inclusiviteit is dus van belang. Scholen kunnen hulp om daarmee aan de slag te gaan goed gebruiken, zegt Dagmar Lens. Als Education Lead Netherlands werkt Lens bij Microsoft aan educatie-oplossingen die gericht zijn op het bieden van inclusief onderwijs. 

Het doel van de inclusieve Education-oplossingen van Microsoft is ambitieus, maar in feite ook heel simpel: ieder kind moet hiermee de tools en ondersteuning krijgen om volledig mee te kunnen doen in het onderwijs. De technologie is ontwikkeld aan de hand van vier pijlers: inclusiviteit, welzijn, sneller leren en veiligheid en toekomstbestendigheid. 

Lens: “Wat dat betekent is dat wij met onze toepassingen willen helpen het leren voor iedereen te versnellen en de uitkomsten verbeteren. Dat doen we met inclusieve technologie, die voor iedereen toegankelijk is. Iedereen moet er goed mee overweg kunnen. Daarnaast moet het bijdragen aan het welzijn van mensen, door bijvoorbeeld stressverlagend te zijn. Zo heb je bijvoorbeeld een ‘reflect tool’ in Teams. Daarmee kan een leerling onder meer aangeven hoe het gaat, of diegene zich goed voelt vandaag en of een bepaalde specifieke opdracht spannend wordt gevonden. Zo oefent een leerling ook om gevoelens onder woorden te brengen. Tot slot is het natuurlijk essentieel dat alles helemaal veilig en toekomstbestendig is.” 

Het zijn volgens Lens uitgangspunten die onderstrepen hoe belangrijk Microsoft kansengelijkheid in het onderwijs vindt. Technologie kan daar in haar ogen een sleutelrol in vervullen. Zo biedt de onderwijsversie van Teams bijvoorbeeld de mogelijkheid om leesopdrachten aan te maken. “Veel kinderen vinden voorlezen in de klas niet erg prettig. In Teams kan een leerling de voorleesopdracht inspreken. Dan wordt automatisch geanalyseerd hoe goed het ging en krijgt het kind feedback. Op basis daarvan draagt de technologie dan nog een coachingopdracht aan en ook kan een docent aan de hand van de score weer een nieuwe opdracht geven.”

Tot de verbeelding spreekt de mogelijkheid om kinderen met behulp van augmented reality te onderwijzen. Met de Hololens van Microsoft of een ander augmented reality device, kunnen voor scholieren ingewikkelde dingen begrijpelijk worden gemaakt, aldus Lens. “Een docent op het mbo heeft bijvoorbeeld hiermee aan leerlingen uitgelegd hoe de stap te maken van een bouwtekening, naar een 3D-bouwwerk. Dat is iets dat normaal gesproken niet iedereen snel doorheeft, maar nu ging dat heel goed.”

Voor bassischolieren is het project Minecraft Verkeerseducatie een aansprekend voorbeeld.  Microsoft maakte dit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het leverde zelfs een nominatie op voor de Nationale Onderwijstentoonstelling Innovatie Award 2023. De populaire game Minecraft wordt hiermee ingezet als verkeersles en helpt kinderen uit groepen vijf tot en met acht in de praktijk te brengen wat ze in de verkeersles hebben geleerd. De leerlingen zijn in de game namelijk daadwerkelijk verkeersdeelnemers (in een virtuele wereld weliswaar). De opdrachten in de simulatie sluiten aan op de leerdoelen van Veilig Verkeer Nederland. “Inmiddels hebben al meer dan 100.000 kinderen dit gedaan”, vertelt Lens. 

Een verkeersles bereidt kinderen voor op de toekomst, waarin ze zelfstandig aan het verkeer deel moeten kunnen nemen. Leerlingen klaar maken voor wat jaren later komen gaat, is ook een overkoepelend doel van de onderwijstoepassingen van Microsoft, legt Lens uit. “We leiden nu kinderen op voor de banen van later, maar kunnen niet weten wat die in zullen houden. Daarom is het belangrijk dat we ze vooral leren om wendbaar te zijn, zodat ze zich altijd aan kunnen passen als alles ineens anders blijkt te zijn dan iedereen had verwacht of gehoopt. Stel nou dat de baan waar ze van droomden, jaren later niet meer bestaat? Dan moeten ze zo zijn opgeleid dat ze makkelijk de switch kunnen maken naar iets anders. Een leven lang willen leren, dat is de mindset die wij graag stimuleren.”

“We hebben daarvoor bijvoorbeeld een pakket met ‘21e eeuwse vaardigheden’ samengesteld”, vervolgt Lens. “Daarmee bereiden we de kinderen voor op een digitale toekomst en helpen we ze sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Wij zullen dit met Microsoft altijd blijven steunen en volgen. Voor mij is in ieder geval de kern dat we mensen willen leren om te blijven leren.”

Next article