Home » Innovatie » Limburg naar de top van de Agro & Food sector
Sponsored

Hubert Mackus (39) is gedeputeerde voor onder meer Land- en Tuinbouw  bij de Provincie Limburg. Voor welke twee zaken maakt hij zich sterk binnen de regio?

“Aangenaam, Hubert Mackus. gedeputeerde voor de Provincie Limburg, onder meer verantwoordelijk voor natuurbeleid aan landbouw. Opgegroeid in Nederweert tussen de veeboeren en de akkerbouwers, verknocht aan de Grote Peel en van kindsbeen opgevoed met de wetenschap dat er zonder boeren geen leven is. De liefde voor de landbouw en agribusiness neem ik mee in mijn passie en ambities als bestuurder. Ik geef u twee zaken mee waar ik me sterk voor maak.

Ten eerste:

Binnen 3 jaar weten de relevante nationale en internationale partners wat Brightlands Campus Greenport Venlo biedt en vraagt. We werken dan samen in tal van structurele en tijdelijke netwerken, coalities en consortia.

Onderdeel van de kenniseconomie van Limburg, die we in Triple helix – verband ontwikkelen en  uitdragen; onder het merk “Brightlands”. Wat is Brightlands?

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden investeren sinds enkele jaren fors in vier campuslocaties in Limburg. Deze locaties benutten en verbinden hun expertise-gebieden. Dat laatste noemen we in Nederland cross-over ontwikkeling.

Het zijn:

  1. Brightlands Maastricht Health Campus: Regeneratieve en precisie-medicatie, innovatieve diagnostiek
  2. Brightlands Chemelot Campus (Geleen): Slimme (ook biobased) materialen en duurzame chemische producten
  3. Brightlands Smart Services Campus (Heerlen): Data-oplossingen en ICT producten voor bedrijfsprocessen
  4. Brightlands Campus Greenport (Venlo): Voedsel en gezonde voeding, gekoppeld aan high tech systems, slimme logistiek en biobased producten

Ten tweede:

Binnen 3 jaar zien we dat Greenport  Venlo als geen ander inspeelt op maatschappelijke uitdagingen.  

De toekomst vraagt om een andere agro-sector. Het gaat straks niet meer alleen over een goede prijs voor voldoende verse producten. Een weerbare sector produceert, verwerkt en distribueert duurzaam en smart en weet niet alleen haar producten, maar ook haar kennis wereldwijd te exporteren.

Ze begrijpt de waarde van data en informatie en doet er haar voordeel mee. Ze speelt in op de vraag om gezondheid, duurzame energie , een groene en schone leefomgeving en regisseert zelf de toelevering hiervan. Dit vergt een transitie van de hele sector en die ondersteunen we met geld, kennis en capaciteit.

En gelooft u mij, geld is niet het probleem. Mensen maken het verschil. Mensen die kansen zien en van A naar B willen komen. Die zijn van harte welkom in de Provincie Limburg.

Next article