Home » Klimaat » ‘Als het getij verloopt verzet men de bakens’
Bouwsector

‘Als het getij verloopt verzet men de bakens’

VNO-NCW & MKB-Nederland schreef een gastcolumn over het veranderende klimaat in Nederland. Hoe heeft dat effect op de bouw in Nederland?


‘Als het getij verloopt verzet men de bakens’ luidt een Oudhollands spreekwoord. Oftewel, men moet zich aan veranderende omstandigheden aanpassen. Anders kun je nooit over je eigen lot beschikken.

Als Hollanders doen we al eeuwenlang niet anders, zoals u ongetwijfeld ook elders in deze bijlage kan lezen. Neem ons waterbeheer. Onze voorouders bouwden hun huisjes vroeger al op terpen en niet onderaan in het moeras.

Wereldwijd staat ons land al eeuwen bekend om zijn strijd tegen het water en zijn karakteristieke polderlandschap. We zijn er ondertussen wereldmarktleiders in. Al noemen we het tegenwoordig vaak met een mooi woord ‘building with nature’ als we op handelsmissie gaan.

Nu het klimaat hard verandert is het eigenlijk niet anders. We moeten ook hier opnieuw flink nadenken over hoe je bouwt, waar je bouwt en bovenal hoe je slimmer met de veranderende natuur – stijgende zeespiegels, meer hevige regens, langere periodes van droogte, vaker storm, etc. – omgaat.

In de eerste plaats natuurlijk door doordacht en verstandig klimaatbeleid. Dit betekent het proberen tegen te gaan van klimaatverandering door de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs na te leven de komende decennia. Daar kan geen misverstand over bestaan. Maar ondertussen is het een feit dat klimaatverandering zich aandient.

Oftewel, naast inzet op CO2-reductie zullen we ons ook moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden die zich al luid en duidelijk manifesteren (klimaatadaptatie). Eerst moesten we ons wapenen tegen te veel water. Velen herinneren zich de overstromingen eind jaren negentig nog en het daarop volgende succesvolle Ruimte voor de Rivier programma. Nu blijkt dat we bijvoorbeeld ons ook moeten wapenen tegen te weinig water en langdurige hitte.

Wij zien onze leden druk doende in het voorzien in nieuwe oplossingen om al deze uitdagingen het hoofd te bieden. Innovatie zit Nederlandse ondernemers immers in het dna. Zo zien we bijvoorbeeld bij de woningbouwers en landschapsarchitecten prachtige projecten met zogeheten wadi’s.

Hierbij wordt het regenwater hergebruikt in de tuin voor het bijvoorbeeld ‘zinloos’ wegstroomt en de riolen overbelast. Kijk maar eens hoe dit nu al gebeurt in Den Haag. Een voorbeeld waarvan er ongetwijfeld velen volgen. Ook zien we meer gebruik van natuurlijke materialen en minder ‘verstening’. Bijvoorbeeld door vaker te werken met half open bestrating.

Grijswatersystemen, zonnecollectoren, zonneboilers, half open bestrating, etc. Allemaal zaken die steeds rendabeler en interessanter worden en waar veel bedrijven inmiddels al een goede boterham aan verdienen. Stuk voor stuk ook voorbeelden van hoe we ons als Nederlanders (wederom) met succes aan wijzigende omstandigheden aanpassen.

Vanuit ons programma NL Next Level zien wij het als ondernemersorganisaties als onze taak om slimme klimaat- en adaptieprojecten ‘op te schalen’. Zodat we er niet alleen in Nederland problemen mee oplossen en een goede boterham mee verdienen, maar zodat men ook elders in de wereld deze oplossingen kan uitrollen. ‘Global problems, Ducth solutions.’ Het getij verloopt, overal ter wereld, en Nederlandse ondernemers blijven helpen mee de bakens te verzetten. Eigenlijk zoals we dat eeuwen doen.

Next article