Skip to main content
Home » Klimaat » http://www.nederlandmvo.nl/klimaatadaptatie/bestrijding-hittestress-steeds-belangrijker
Groenvoorzieningen

Bestrijding hittestress steeds belangrijker

Steeds vaker is er sprake van hittestress en neemt de warmte in de stad zo toe dat dit schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van de inwoners. Mensen kunnen zelfs sterven als gevolg van de hitte.

avatar

dr. ir. Jeroen Kluck

Expert Water bij Tauw en lector ‘water in en om de stad’

Beheersbaar stadsklimaat

Wat te doen als het gedurende een aantal dagen, en in de toekomst waarschijnlijk zelfs weken, erg warm is en de temperatuur ook ’s nachts niet onder de 20°C zakt? Het klimaat van Bordeaux klinkt aantrekkelijk, maar de extra sterfgevallen tijdens hittegolven (bijna 1.000 in 2003 en 2006) tonen aan dat het serieus mis kan gaan. Naast adviezen en zorg voor kwetsbare groepen zijn meer maatregelen nodig om hittestress te voorkomen.

Een Hittebestendige stad

De meeste gemeenten weten niet wat hun taak is of kan zijn als het gaat om het voorkomen van hittestress. Het is een relatief nieuw onderwerp waarnaar nog volop onderzoek wordt gedaan.

“Het is belangrijk om het hittebestendig maken van een stad mee te nemen in alle stedelijke ontwikkelingen”, stelt dr. ir. Jeroen Kluck, expert Water bij Tauw en lector ‘water in en om de stad’ bij de Hogeschool van Amsterdam. “Bij het maken van plannen voor een weg, park, winkelcentrum, kantoor- en bedrijfspanden en woningbouwprojecten kun je maatregelen nemen om de hitte op te vangen of zelfs te doen verminderen.” 

Groenvoorzieningen

“Het is vooral een kwestie van het verbeteren van het comfort, de kwaliteit en leefbaarheid van de stad”, vervolgt Kluck. “Meer groen is altijd goed en geeft bovendien, naarmate de bomen groeien, ook meer schaduw. Waterpartijen zorgen voor verkoeling overdag, maar kunnen ook weer warmte afgeven. Het is dus belangrijk goed na te denken over de juiste toepassing daarvan.”

Maatregelen op wijkniveau

Het is, zowel praktisch als financieel gezien, niet mogelijk om direct overal te zorgen voor voldoende verkoeling. “Wel is het mogelijk om op wijkniveau te bepalen of er voldoende groene en koele plekken zijn. Wijken waar de bewoners niet op korte afstand een koele plek kunnen vinden, zouden dan voorrang kunnen krijgen bij het nemen van maatregelen om hittestress te voorkomen.”

Next article