Home » Klimaat » Een woonwijk met een ecologische visie
Bewoners

Een woonwijk met een ecologische visie

De nieuwe Haagse woonwijk Groene Mient is door samenwerking tussen bewoners, gemeente en waterschap bijzonder duurzaam, met een belangrijke rol voor klimaatadaptatie.

Behalve dat de woningen bijzonder energie-efficiënt zijn, is er een plan ontwikkeld om water zo goed mogelijk te laten infiltreren in de bodem. De nieuwe bewoners namen daar zelf de leiding in.

Ook is er half-open bestrating toegepast zodat hemelwater ook bij verharding kan infiltreren.

“Er was nog veel ruimte om in te vullen hoe we het met z’n allen wilden doen”, blikt mede-initiatiefnemer Robbert Kruiniger terug. Uiteindelijk is er gekozen voor de aanleg van wadi’s, een soort greppels die al het hemelwater vasthouden en in de bodem infiltreren.

Ook is er half-open bestrating toegepast zodat hemelwater ook bij verharding kan infiltreren. Kruiniger en zijn buren waren allesbehalve experts op het gebied van klimaatadaptatie, erkent hij.

Daarom zijn er werkgroepen geformeerd om bepaalde zaken uit te zoeken. Ook haakten verschillende professionals aan, zoals een adviseur voor een kansenverkenning en een (permacultuur) landschapsarchitect voor het ontwerp.

“Je wilt weten wat er mogelijk is én wat zinvol is. Langzaamaan begrijp je zaken, kun je meepraten en vervolgens consequenties overzien.” Zo ontstond er een beeld van hoe het hemelwater het beste in de tuin is te integreren, wat meermalen werd aangepast en doorgerekend.

Versterking van groen en water

Cruciaal was volgens Kruiniger de keuze om het hemelwater niet te hergebruiken als grijs water in de woningen. De kosten daarvan bleken namelijk een stuk hoger, aangezien er een extra waterleidingnet met opvangbassins voor nodig is. “Bovendien wilden we het water meer zichtbaar maken.

Daarom zijn de wadi’s zo’n goede oplossing. Die geven een prettigere omgeving. Onze belangrijkste eis was overigens dat we het water niet willen afvoeren op het riool of op de sloot; we willen het ecosysteem niet belasten.”

Voor de realisatie dienden de bewoners een subsidieaanvraag in bij het Hoogheemraadschap van Delfland, die werd gehonoreerd. “De plannen die wij hadden liggen bleken perfect te matchen met wat het hoogheemraadschap voor ogen heeft”, aldus Kruiniger.

Hij wijst op richtlijnen als de versterking van groen en water in bebouwd gebied, vermindering van de hoeveelheid regenwater op de riolering en bijdragen aan het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving.

Samenwerken

Oorspronkelijk zou de Gemeente Den Haag het project Groene Mient zelf woonrijp maken. Hierdoor zouden de bewoners geen directe invloed hebben op de wijze waarop ze hun directe woonomgeving konden inrichten.

Na intensief overleg en onderhandelen met de gemeente is het echter toch mogelijk geworden, vertelt Kruiniger. “Uiteraard wilden we het liefst onze buitenruimte, net als onze woningen, geheel in eigen beheer ontwikkelen in lijn met onze ecologische visie. We hebben hiervoor een begroting opgesteld met alle kosten voor het (ecologisch) woonrijp maken in eigen beheer.

Op basis van deze begroting is een verrekening op de grondprijs gedaan door de gemeente en hebben we toestemming gekregen om alles, van riolering tot en met de straatverlichting, zelf te regelen. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het realiseren van dit mooie project.”

Next article