Skip to main content
Home » Klimaat » Klimaatstress
Klimaatakkoord

Klimaatstress

Voorzitter van Unie van Waterschappen, Hans Oosters, verzorgt een gastcolumn over de Klimaatstress waar Nederland zich op dit moment in bevindt. Lees het hier!

avatar

Hans Oosters

Voorzitter van Unie van Waterschappen

Droogtestress, hittestress, hoosbuistress. Weersextremen bezorgen ons de laatste maanden veel schade en overlast. Droogte- en temperatuurrecords worden dag-in-dag-uit verbroken. En dat terwijl we direct daarna weer schade ondervinden door hoosbuien.

De hevige buien en de hitterecords vormen een indringende aankondiging van wat ons te wachten staat. We hebben last van klimaatstress.

Miljardenschade voorkomen we alleen wanneer we alles in werk stellen om de veranderende klimaatomstandigheden voor te blijven. Dit betekent snel en adequaat investeren op die plekken die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

In de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voeren de gemeenten samen met waterschappen stresstesten uit om die kwetsbare plekken in beeld te krijgen en bepalen we door middel van risicodialogen waar het beste de schop in de grond kan.

Als waterbeheerders zijn we gewend ons aan te passen aan nieuwe werkelijkheden, maar klimaatverandering gaat sneller en is rigoureuzer dan aanvankelijk is voorspeld.

Als de trends zich doorzetten gaan we richting een Nederland waar wateroverlast en schade door droogte simpelweg niet te voorkomen valt. Als waterbeheerders leggen we ons daar natuurlijk niet bij neer.

Zoals met elke vorm van stress is het ook bij deze klimaatstress belangrijk om er niet door te verstijven en het probleem bij de wortel aan te pakken. En dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat verdere klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Het Klimaatakkoord is daarin een belangrijke stap. Waterschappen voeren een actief energiebeleid, bijvoorbeeld door biogas op te wekken bij het vergisten van rioolslib en thermische energie te halen uit de temperatuurverschillen in water. We kunnen meer duurzame energie produceren dan we nodig hebben. Met het Klimaatakkoord mogen we dit ook en dragen we een extra steentje bij aan het verduurzamen van Nederland.

De oorzaak aanpakken is belangrijk, anders is het dweilen met de kraan open. Als deze zomer ons één ding heeft geleerd is het wel dat klimaatverandering geen toekomstscenario is.

Het is aan de orde van de dag en dus moeten we ook zo goed mogelijk met de gevolgen om zien te gaan. Dit doen we door onder meer samen met gemeenten, provincies en het Rijk steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Aanpassen aan het klimaat duldt geen uitstel.

Next article