Skip to main content
Home » Klimaat » MKB moet aan de slag met klimaatverandering
Bewustwording

MKB moet aan de slag met klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we te maken met extremer weer. De schade aan bedrijven als gevolg daarvan kan flink in de papieren lopen.


Vooral het midden- en kleinbedrijf is kwetsbaar. De draagkracht van deze bedrijven is kleiner dan die van grote ondernemingen, die hun risico’s beter kunnen spreiden. Het MKB moet daarom beter in staat worden gesteld zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars, de belangenbehartiger van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. “Het MKB is gevoelig voor klimaatverandering,” zegt Timo Brinkman, policy advisor bij het Verbond van Verzekeraars.

“Deze bedrijven ondervinden extra hinder van schade door forse regenbuien, hagel en stormen omdat de schade snel als flinke klap op de begroting kan uitpakken. Multinationals kunnen via hun risicomanagement, reserves en verzekeringen de klappen van extreme weersgebeurtenissen redelijk goed opvangen, kleine bedrijven meestal niet. Als er iets misgaat, kan dat het failliet van een onderneming betekenen.”

Risico’s

Tegen risico’s zoals brand of diefstal kun je je wapenen met beveiliging. Met ongrijpbare zaken als het weer, is dat lastiger, meent Brinkman. “Het weer is onvoorspelbaar en als er dan calamiteiten gebeuren, raakt het een hele regio of sector tegelijk.

Risico’s zijn dus lastig in te schatten. Het gaat niet alleen om schade aan gebouwen door storm, hagel, of wateroverlast. Er kan ook schade ontstaan aan transportmiddelen, aan voorraden en er kunnen problemen met toelevering ontstaan. Toeleveringscontracten binnen het MKB zeggen vaak niets over klimaatrisico’s. Kleinere bedrijven zijn zich nog onvoldoende bewust van deze risico’s.”

Orkanen

De grootste schadeveroorzakers zijn storm, hagel en wolkbreuken. Vooral de laatste twee lijken steeds frequenter voor te komen. Maar er is ook kans dat tropische stormen, zoals orkanen, gaan afdwalen richting Nederland.

Verzekeraars willen het MKB helpen om beter bestand te worden tegen klimaatverandering. Het Verbond deed daarom onder meer onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen voor bedrijven. In het rapport Hoofd boven water staan suggesties waar MKB-bedrijven, maar ook verzekeraars en tussenpersonen hun voordeel mee kunnen doen.

De branche werkt ook samen met bijvoorbeeld het KNMI om data te verzamelen om tot nog exactere weersvoorspellingen te komen. “We willen bedrijven ook betere informatie geven en bewustwording kweken: welke risico’s loop je als kleine ondernemer en wat kun je daartegen doen?

Zorg als ondernemer dat je een noodplan hebt, maar het begint allemaal bij bewustwording.

Zo zijn waarschuwingen belangrijk voor winkeliers en horeca: komt er een bui of een storm aan, dan is het zaak je spullen binnen te halen en zeilen vast te zetten. Voorraden kun je beter hoog bewaren, zodat schade door wateroverlast beperkt blijft. Ook goed onderhoud van gebouwen en terreinen kan narigheid voorkomen of verminderen.

Zo zijn er waterkerende strips verkrijgbaar tegen wateroverlast. Maar denk vooral goed na welke schades je wel en niet zelf kunt dragen. Risico is meer dan kans, ook de gevolgen moet je in kaart brengen. Kun je het je veroorloven drie maanden stil te liggen, terwijl je verplichtingen doorgaan en je concurrent wél door blijft draaien? Tot nu toe hebben we relatief geluk gehad met zware regenbuien en hagel.

In de zomers van 2014 (regen) en 2016 (hagel) hadden we forse schade, maar in de landen om ons heen zijn veel meer en nog zwaardere gebeurtenissen geweest. Daar kunnen we veel van leren. Ook belangrijk: zorg als ondernemer dat je een noodplan hebt, maar het begint allemaal bij bewustwording.”

Next article