Home » Klimaat » Samen klimaatverdrag tot een succes brengen
Klimaatverandering

Samen klimaatverdrag tot een succes brengen

Op de klimaattop van 2015 is een klimaatverdrag gesloten om de opwarming van de aarde te beperken. Wat moet er nog gebeuren om deze doelstellingen te halen?

avatar

Ed Nijpels

Voorzitter van de Borgingscommissie (toezien op naleving van het Nationaal Energieakkoord)

Wat zijn de belangrijkste afspraken in het klimaatverdrag?

De doelstelling voor de gemiddelde temperatuurstijging op aarde is twee graden Celsius, maar het streven is anderhalve graad. Om dit te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen worden verminderd. De landen hebben zich verplicht om het verdrag na te leven.

Heeft de Nederlandse politiek voldoende aandacht voor de klimaatdoelstellingen?

In de afgelopen verkiezingscampagne is er nauwelijks over gesproken. Dat heeft mij verbaasd, want het is een onderwerp met grote financiële en maatschappelijke gevolgen.

Maar er wordt nauwelijks over gedebatteerd. Zelfs de partijen die het onderwerp in hun verkiezingsprogramma hadden, zeggen er te weinig over.

Dat komt voor een deel doordat klimaatverandering een vaag begrip is. Het is moeilijk om de dreiging ervan aan mensen uit te leggen. Men vindt het misschien juist wel lekker dat het in Nederland warmer wordt.

Maar het opschuiven van klimaatgrenzen gaat gepaard met extremer weer en mogelijk zelfs met grote groepen vluchtelingen. De Nederlandse Bank noemt klimaatverandering een van de grootste bedreigingen voor het financiële systeem.

Hoe doet Nederland het vergeleken met de andere landen?

Wat betreft duurzame energie doen wij het op twee landen na het slechtst in Europa. Alleen Malta en Luxemburg staan onder ons. We hebben in Nederland wel het Energieakkoord waarmee we de achterstand de afgelopen vier jaar grotendeels hebben ingehaald, maar er moet nog heel veel gebeuren. We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken, die een stevig klimaatbeleid hebben.

Welke stappen zijn als eerste nodig?

In de komende kabinetsformatie moet klimaat een van de hoofdonderwerpen zijn. Er zijn afspraken nodig over de doelstellingen voor de komende jaren en over wie die moet gaan realiseren. Dan kun je taken gaan verdelen en een energieakkoord 2.0 sluiten.

Kunnen mensen ook zelf bijdragen?

Jazeker. Veertig procent van de CO2-uitstoot in Nederland komt uit de gebouwde omgeving. Met energiebesparing en gebruik van duurzame energie kun je daar dus veel mee bereiken.

Er is een schat aan mogelijkheden. Zo is het extraaantrekkelijk om daarmee aan de slag te gaan, want alle vormen van energiebesparing verdienen zichzelf op korte of langere termijn terug.

Heeft u er vertrouwen in dat de doelstellingen worden behaald?

Nog wel, maar er moet echt een behoorlijk tandje bij. Er moet enorm veel gebeuren en het echte werk moet nog plaatsvinden. Alle landen moeten maatregelen nemen. Dat is in Parijs besloten, dus het moet gewoon gebeuren.

In Nederland worden de doelstellingen uit het Energieakkoord zéker behaald, dus dat akkoord is een succes. Op deze manier moeten we ook het klimaatverdrag tot een succes gaan maken.

Next article