Skip to main content
Home » Klimaat » Samen schade voorkomen bij extreem weer
Sponsored

Klimaatverandering heeft een grote impact. Zo kunnen extreme weersomstandigheden zorgen voor grote schades. Verzekeraar Achmea werkt samen aan preventie.


“Het onderwerp klimaatverandering staat al jaren prominent op onze agenda”, zegt Robert Otto, lid van de Raad van Bestuur bij Achmea. “Het is één van de grootste schaderisico’s. In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen 100 jaar al anderhalve graad gestegen.

Daardoor hebben we niet alleen meer, maar ook meer extreme neerslag. Klimaatscenario’s laten zien dat die ontwikkeling sterker wordt. Ons land wordt warmer en natter. De extreme neerslag zal vaak heel lokaal zijn: heel veel water in korte tijd in een beperkt gebied.”

Samenwerken in preventie

“Het belangrijkst is natuurlijk dat we de veiligheid van onze klanten verbeteren en tegelijk de schadelast beperken. Zeker voor de korte termijn ontkomen we er niet aan om premiemaatregelen te nemen.

In Nederland is de gemiddelde temperatuur de afgelopen 100 jaar al anderhalve graad gestegen.

Om beter inzicht te krijgen in de risico’s herijken we onze risicomodellen op klimaateffecten. Op de langere termijn is preventie hét middel om de premies betaalbaar te houden en de verzekerbaarheid in stand te houden.

We werken daarin samen met klanten, gemeenten, waterschappen, kennisinstituten en andere partners. Dit probleem is te groot om in je eentje aan te pakken.”

Schade

Ook David de Jong, Innovatiemanager bij Achmea, ziet de gevolgen van klimaatverandering terug in de praktijk. “De impact van noodweer hebben we vorig jaar gezien in juni toen Noord-Brabant te maken kreeg met onvoorstelbaar noodweer en hagelstenen zo groot als tennisballen.

Het resultaat: 15.000 meldingen van autoschades en meer dan 20.000 schades aan huizen en bedrijfspanden. Tientallen woningen waren onbewoonbaar. Uiteindelijk liep de schade voor Achmea op tot zo’n 340 miljoen euro.

Eigenlijk is dat niet meer te handhaven en leidt dat soort situaties op termijn tot heel dure verzekeringen. De vraag is hoe we de veiligheid en overlast voor klanten kunnen verbeteren en tegelijkertijd de schadelast kunnen verlagen.”

Wat kunnen we doen?

“We staan nog aan de vooravond van allerlei initiatieven maar er is al wel een lijst met adviezen over hoe je schade kunt tegengaan. In steden kunnen bewoners met platte daken zorgen voor meer groen op hun dak: een daktuin.

Daarnaast is het verstandig om de regenpijp af te koppelen bij hevige regenval zodat het riool niet overloopt. Ook het volledig bestraten van tuinen is onverstandig. Is hier wel sprake van, dan kun je vochtvreters plaatsen die het vocht absorberen.

Pompen in huis zijn ook een optie. Ook op wijkniveau, zoals in IJburg, worden maatregelen genomen zoals het plaatsen van meer groen zodat het water beter wordt geabsorbeerd.

Een ander concreet voorbeeld is de samenwerking met het KNMI en Waternet in Amsterdam. Daar onderzoeken we hoe we de  impact van extreme neerslag kunnen beheersen. De bottom line is: we moeten samen de boel beter onder controle krijgen.

Next article