Home » Klimaat » Vertraging vergroot de risico’s
Gastcolumn

Vertraging vergroot de risico’s

Alexander Verbeek van Associate Stockholm Environment institute (SEI) vertelt over ‘planetary security’ problemen. We moeten de feiten erkennen en overgaan tot actie.

avatar

Alexander Verbeek

Associate Stockholm Environment institute (SEI)

Ok, we’ll go” zouden de woorden zijn waarmee Generaal Eisenhower het startsein gaf voor D-Day. Het lot van miljoenen hing af van zijn besluit, dat hij moest nemen op basis van slechts onzekere weersvoorspellingen. Verder uitstel was voor hem geen optie, militairen hebben meestal niet de luxe te wachten op honderd procent zekerheid.

Vertraging vergroot de risico’s. Dat geldt ook voor klimaatverandering. Militairen en wetenschappers hoeven niet op details of nieuwe feiten te wachten. Er is voldoende bekend om nu al over te gaan op snelle adaptatie aan de onvoorstelbare veiligheidsdreiging die uitgaat van klimaatverandering.

Steeds vaker zullen droogtes en hevige overstromingen leiden tot plotselinge verstoringen in de beschikbare hoeveelheid voedsel. Dat leidt tot stijgingen in de voedselprijs en daarmee tot instabiliteit.

Deze instabiliteit is niet slechts een lokaal probleem: in een geglobaliseerde economie hebben ontwikkelingen in het ene land grote consequenties voor andere landen. De in 2010 mislukte graanoogsten in Rusland, Oekraïne en Kazachstan droegen bij aan de verdubbeling van voedselprijzen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en daarmee indirect aan het ontstaan van de opstanden.

Militairen, wetenschappers en diplomaten zijn zich steeds meer bewust van dit soort ‘planetary security’ problemen. Jaarlijks komen de beste experts uit de wereld bijeen in het Vredespaleis in Den Haag om te zoeken naar adequate oplossingen.

Klimaatverandering zal deze eeuw tot gedwongen migratie van vele miljoenen mensen leiden.

We denken scenario’s uit over de gevolgen van een mogelijke zeespiegelstijging van 2,5 meter in 2100 en over de militair-strategische gevolgen van een ijsvrije Noordpool in de zomer. Klimaatverandering zal deze eeuw tot gedwongen migratie van vele miljoenen mensen leiden.

Eisenhower zou niet wachten op de beschikbaarheid van nog meer informatie: “I have two kinds of problems, the urgent and the important”. Klimaatverandering is beide. Hoogste tijd dat politieke leiders in alle landen de durf tonen om de feiten te erkennen en tot actie over te gaan. “Ok, we’ll go”.

Next article