Skip to main content
Home » LHBTQI+ » Onze campagnepartners
Partners

Onze campagnepartners

Hand met regenboogvlag en hartje in de palm geschilderd
Hand met regenboogvlag en hartje in de palm geschilderd

De camapgne LHBTI+ is mede mogelijk gemaakt door de onderstaande partners. Lees hier meer over hun activiteiten.

Corporate Queer

Logo Corporate Queer. Witte letters CQ op een rode achtergrond.

Verstop nooit je verschillen. Het is wat ieder van ons uniek maakt.

Corporate Queer is een community voor LHBTI-professionals en iedereen met een open mind. We beogen de heteronorm in het bedrijfsleven te bevragen en uit te dagen. We accepteren de status quo niet. We geloven in ‘Excellence through Authenticity’.

Zij aan Zij

Zij aan Zij is hét online magazine voor vrouwen die (ook) van vrouwen houden. Je leest het laatste nieuws, achtergronden en persoonlijke verhalen, van coming out tot kinderwens en LGBT-rights. Een nieuwe liefde vind je op de dating-pagina, activiteiten in de agenda en boeken, films en rolmodellen in de encyclopedie. Zij aan Zij is er voor alle queer vrouwen, al sinds 1992.

Transvisie

Transvisie zet zich in voor transgender mensen, hun ouders, partners en kinderen. Ze organiseert onderling contact, zowel individueel als in groepsverband.  Ze neemt deel aan het Transgender infopunt NL, een telefonische helpdesk die dagelijks bereikbaar is en informeert belangstellenden verder via de website, Facebook (TransvisieNL) en gedrukt materiaal. Transvisie geeft op verzoek voorlichting aan (universitaire) opleidingen, scholen, ggz-instellingen, etc. De organisatie komt op voor de belangen van transgender mensen en voert regelmatig overleg met het ministerie van VWS, behandelaars, zorgverzekeraars en zusterorganisaties. Bij Transvisie werken alleen vrijwilligers.

Movisie

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat goed werkt en passen die kennis toe. Een van onze thema’s is LHBTI-emancipatie. We dragen hierdoor bij aan het inclusiever maken van de samenleving voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender- en intersekse personen. Ook begeleidt Movisie de Regenboogsteden.

Next article