Skip to main content
Home » Make a Difference » Farmaceutische industrie heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
Make a Difference

Farmaceutische industrie heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid

Farmaceutische bedrijven spelen een belangrijke rol bij maatschappelijke veranderingen. The Access to Medicine Foundation stimuleert farmaceutische bedrijven om hun maatschappelijke rol met beide handen aan te pakken. Directeur Jayasree Iyer legt uit hoe de stichting dit doet.

Jayasree Iyer

Jayasree Iyer

Directeur van The Access to Medicine Foundation

Foto door Patricia Wolf

Wanneer je geld geeft aan een goed doel draag je op die manier bij aan een betere wereld. Toch?

Je geeft je geld aan een goed doel en op die manier draag je je bij aan een betere wereld, toch? Er zijn echter meer stappen nodig om met het ingezamelde geld iets in gang te zetten. Bijvoorbeeld om medicijnen toegankelijk te maken in landen waar dit niet van zelfsprekend is. Dat is precies waar The Access tot Medicine Foundation zich voor inzet.

“Onze missie is om de farmaceutische industrie aan te sporen om zich in te zetten om ’s werelds armste mensen toegang te geven tot de medicijnen die zij nodig hebben,” vertelt Iyer. “Het heeft namelijk geen zin om medicijnen te ontwikkelen als slechts 20 procent van de wereldbevolking daar toegang tot heeft. Wij vinden dat farmaceutische bedrijven de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om een zo groot mogelijk bereik te realiseren als het gaat om het beschikbaar stellen van medicijnen.”

Positieve concurrentie

In welke landen is toegang tot medicijnen niet vanzelfsprekend? Iyer legt uit dat we het in feite over twee groepen mensen hebben. In landen als Tsjaad en de Democratische Republiek Congo gaat het om mensen die geen toegang hebben tot basisinentingen en antibiotica. De tweede groep betreft mensen in landen met een middeninkomen die buiten de gezondheidszorg vallen zoals in India en China.

Het heeft geen zin om medicijnen te ontwikkelen als ze ook niet beschikbaar zijn voor arme mensen

De stichting probeert die toegang tot medicijnen te bereiken op drie manieren. “We maken een ranglijst van farmaceutische bedrijven en hoe succesvol zij zijn in het beschikbaar maken van medicijnen voor landen met lage inkomens.  Door deze lijst openbaar te maken, dagen wij bedrijven uit om met elkaar te concurreren. Daarnaast hanteren wij een Antimicrobial Benchmark. Dit is het eerste rapport dat de inspanningen van bedrijven inzichtelijk maakt betreft het onder controle krijgen van antibiotica resistentie.

Door aandacht te besteden aan goede ideeën en praktijkvoorbeelden, hopen wij dat hier een voorbeeld aan wordt genomen. Ons laatste middel is een rapport waarin vermeld staat wat bedrijven ondernemen, die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling van vaccins, om ervoor te zorgen dat alle kinderen wereldwijd ingeënt kunnen worden. Zichtbaar maken welke aanpakken werken, zorgt ervoor dat vaccins ook de armsten bereiken. Door de trek migranten is dit ook in Nederland een actueel onderwerp.

Uitdagingen

De meeste farmaceutische bedrijven scoren momenteel goed als het gaat om het beschikbaar stellen van medicijnen tijdens natuurrampen zoals orkanen en bij uitbraken van verwaarloosde tropische ziekten. Ook doen zij het goed op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Daarentegen scoren de meeste bedrijven laag als het gaat om de prijsstelling van medicijnen.

“Er bestaat nog geen eenduidig systeem voor het betaalbaar maken van medicijnen voor iedereen. Op de lange termijn moeten bedrijven zich vooral richten op de schaalvoordelen van medicijnen. Ook zal in landen als Tsjaad en de Democratische Republiek Congo gewerkt moeten worden aan het opzetten van gezondheidszorg zodat medicijnen voor iedereen toegankelijk worden.”

Meer weten? Lees meer over de missie van de Access to Medicine Foundation op hun website.

Next article