Skip to main content
Home » Nationaal » 7 ervaringen uit de praktijk
Nationaal

7 ervaringen uit de praktijk


Kees van Woerden
Biologische akkerbouw, en lid Dynamiek in de Landbouw

“Wij zijn een betrouwbare partner in de voedselketen met duurzame teelt van biologische akkerbouwgewassen en het verhandelen van biologische groenten en fruit. Dronten heeft jonge akkergronden, gezonde producten en een goed leefklimaat waarmee Drontense agrariërs zich graag profileren. De agrarische sector blinkt uit qua innovatie en verscheidenheid. Met tweejaarlijks de grote landbouwbeurs Agrotechniek in Biddinghuizen en de CAH Vilentum, de Agrarische Hogeschool Dronten. Een speerpunt is ook het ondersteunen van het hoger agrarisch onderwijs waar jonge ondernemers worden klaargestoomd voor het ondernemerschap. De gemeente Dronten is verantwoordelijk voor een vlotte afhandeling van vergunningaanvragen en het faciliteren van een optimaal ondernemersklimaat. Dronten heeft veruit de meeste biologische landbouwbedrijven. Kansen liggen in het aantrekken van bedrijven die duurzame en biologische landbouw ondersteunen. Met behulp van overheidssubsidies willen wij kansrijke businessmodellen verkennen voor de productie van hoogwaardige voedingsmiddelen en chemische basisstoffen op basis van groene reststromen”, vertelt agrariër Kees van Woerden.Robert Elshof
Grootste biologische fruitteler van Nederland en lid van Dynamiek in de Landbouw

“Onze biologische appels en peren vinden hun weg in binnen- en buitenland. Met een aantal telers heb ik de ‘Bellebio’ in de markt gezet, een biologische appel met een unieke roze kleur, friszoete smaak en goede houdbaarheid die concurreert met de appels die in de zomermaanden geimporteerd worden. Bewuste consumenten waarderen een duurzame gezonde appel van eigen bodem. De ‘Bellebio’ was dit seizoen dan ook exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn en Ekoplaza. Dronten heeft een bruisende pioniersmentaliteit. Mijn vader startte het familiebedrijf op verkavelde en ontwaterende percelen met zeer vruchtbare grond. De jonge zeeklei met schelpen in de bodem en homogene samenstelling geeft hoge opbrengsten en een goede bewaarbaarheid van de producten. De grond van onze boomgaarden wordt jaarlijks verrijkt met groencompost en biologische mest voor herstel van het natuurlijk evenwicht. Mijn wens is dat de gemeente een vestigingsklimaat creëert waar ondernemers zich thuis voelen en kansen kunnen pakken”, vertelt de Drontense fruitteler Robert Elshof.Dr.ir. Corné Kocks
Lector precisielandbouw aan CAH Vilentum, de Agrarische Hogeschool Dronten en voorzitter van de SEA kerngroep Dynamiek in de Landbouw van de gemeente Dronten

“CAH Vilentum Agrarische Hogeschool Dronten is sterk verankerd in het groene domein en verzorgt een continue kennisontwikkeling in het teken van agrofood en ondernemen. Onze drieduizend studenten zijn afkomstig uit zowel Nederland als daarbuiten. De bacheloropleidingen Bedrijfskunde & Agribusiness, Dier- en Veehouderij, en Tuinbouw en Akkerbouw hebben diverse majors en minors. Daarnaast zijn er Engelstalige opleidingen in samenwerking met buitenlandse instellingen. Het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties voeren praktijkgericht onderzoek uit. De opgedane kennis delen we via publicaties, workshops en inspiratiesessies. Onze participatie in Dynamiek in de Landbouw is een vruchtbaar voorbeeld, gericht op de politieke, maatschappelijke en ondernemende agrarische agenda. We verlangen ruimte om onderdeel uit te maken van nationale en internationale platforms in onze sector, en een goede afstemming over innovaties in de agrarische sector en het bedrijfsleven”, aldus Dr.ir. Corné Kocks.Peter Vereecken
Fruitteler en verwerker van fruitsappen

 “Samen met mijn broer teel ik sinds 2004 fruit en verwerken wij appels en peren tot fruitsappen. Onze vader startte met het bedrijf in 1969. Voor fruitteelt is goede grond belangrijk en moet water voldoende voorradig en van goede kwaliteit zijn. Gelukkig is dat hier het geval. Daarnaast moet het ondernemingsklimaat van niveau zijn. De opslag en ruimte om te koelen in ons geval bijvoorbeeld, moeten kunnen meegroeien met de schaalvergroting die er heerst in de branche. Hoewel de collegialiteit na ons in de keten (in de verwerking) beter kan, is de algehele in de agrarische sector groot. Momenteel werkt Vereecken samen hetzelfde soort bedrijven uit andere branches. Zo bekijken we gezamenlijk de voedselveiligheid of opties van transport; onze appels kunnen bijvoorbeeld best in één vrachtwagen naar dezelfde locatie worden vervoerd met de aardappels van een andere ondernemer. Van de (lokale) overheid verwacht ik vooral dat zij faciliteert en meedenkt over hoe de sector er over tien jaar uit dient te zien, en ook dat zij denkt in kansen en niet in bedreigingen. Te scherpe regelgeving om risico’s uit te sluiten belemmert soms het ondernemen.”Marco Kleijn
Fresh Care innovatie productie van slasoorten, bouwt nieuwe fabriek in Dronten

“Fresh Care produceert ready-to-eatproducten met gesneden groenten, zoals maaltijdsalades maar ook zakjes gemengde sla en soepgroente. Op dit moment is de bouw van onze nieuwe productielocatie in Dronten – vier keer zo groot als de huidige – in volle gang. Zo’n zeventig tot tachtig procent van onze producten gaat naar locaties in heel Duitsland. Bij de keuze voor een vestigingsplaats is het natuurlijk van groot belang dat je vanaf de locatie de markt goed kunt bedienen. Onze logistieke ligging is goed. Van belang is verder dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is op de plek van keuze. Daarnaast moet er kunnen worden ingespeeld op de eigen vraag. Zo zijn we nu actief met een led-lichtproject waarmee we zelf gewassen willen opkweken zonder invloeden van buitenaf. Voor die innovatie kregen we alle medewerking van de gemeente. Die bemiddelde en bracht ons in contact met de provincie en de topsector. Gemeenten kunnen het bedrijfsleven ook in contact brengen met start-ups of samen met ondernemers zoeken naar oplossingen in werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede wisselwerking met de overheid is heel belangrijk.”Pieter van Liere
Uienverwerkingsbedrijf in Dronten

“Mijn broer en ik runnen een akkerbouwbedrijf, een uiensorteer- en verpakkingsstation en een exportbedrijf. Een deel van de uien telen we zelf, maar het gros kopen we in. Meer dan vijftig procent van alle uien in Nederland groeit in Flevoland. De provincie kent veel landbouwgebied en ontwaterde grond en staat bekend om zijn maagdelijke percelen. De ui doet het hier heel goed. Andere voordelen zijn dat onze vestigingsplaats centraal is gelegen zodat we logistiek goed bereikbaar zijn, en dat onze bronnen dichtbij zijn. Hierdoor zijn er korte transportafstanden en dat is heel prettig.

Wel kunnen er nog zaken beter. Zo vind ik bijvoorbeeld dat de lokale overheid de ondernemer erg laat zwemmen; die moet letterlijk alles zelf uitzoeken en regelen. De expansie die we eerder al overwogen bleek gebonden aan talloze regeltjes en dat vind ik weleens lastig. Ik snap dat niet alles mag, maar er kan best meer worden meegedacht. Van Liere is ook in het buitenland erg actief. Daar zou ik graag meer kennis van zaken zien bij ambassades. Zo kan het geen kwaad als zij ondernemers bijvoorbeeld steunen met meer kennis van de markten in het betreffende land.”Erik Schaap
Aardappelverwerkingsbedrijf

Schaap Holland is allrounder op het gebied van aardappelen. In eigen beheer worden rassen gekweekt en geteeld. Het pootgoed van eigen rassen, monopolie- en vrije rassen wordt wereldwijd verhandeld. Het bedrijf is bovendien een belangrijke leverancier van aardappelen voor de Europese verwerkende industrie. De gebroeders Schaap vestigden hun bedrijf vijftig jaar in Biddinghuizen, gemeente Dronten. “Het was toen een logische keuze omdat zij hier woonden”, vertelt woordvoerster Jeannette de Lange. “Nu, vijftig jaar later, blijkt dat de perfecte keuze te zijn geweest. Er is hier letterlijk en figuurlijk de ruimte voor landbouw. Bijkomend voordeel is de uitstekende infrastructuur. Wij zitten centraal in Nederland, verwerkingsbedrijven zijn snel bereikbaar en ook voor export is dit een prima locatie.” Bijzonder vindt De Lange dat de nieuwbouw en de voortdurende groei van het aantal inwoners niet ten koste gaat van de landbouw. “De gemeente laat in alles merken dat de landbouw heel belangrijk is voor de werkgelegenheid en de economie. Iedereen denkt mee over en staat open voor nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.”

Next article