Skip to main content
Home » Nationaal » Agrarische sector is de groene motor van Nederland
Nationaal

Agrarische sector is de groene motor van Nederland

Noud Janssen

Noud Janssen
Portefeuillehouder kennis en innovatie van LTO en lid
van het topteam Agrofood

“De agrarische sector is de groene motor van Nederland, die in de crisis een positieve rol vervult. Natuurlijk treft de crisis ons ook, maar de behoefte naar eten is er altijd. Goed voedsel blijft een eerste vereiste. Wereldwijd zijn we de tweede exporteur van agrarische producten en veel producten kunnen wij internationaal vermarkten. Nu bedraagt de export van onze sector 73 miljard euro. Met het topteam ligt de focus op dit moment voornamelijk op duurzaamheid binnen de sector. Dat draait onder andere om het terugdringen van de emissie van ammoniak, lager energieverbruik en precisielandbouw. Onze sector neemt die maatschappelijke verantwoordelijkheid: wij moeten met minder grondstoffen betere producten produceren. Op dit moment is het wettelijk verplicht dat zes procent van de stallen van de pluimvee- en varkenshouderijen duurzaam is, maar wij halen nu al het dubbele aantal.”

Communicatie

“De uitdaging voor de sector is om niet alleen zelf duurzaam te zijn, maar ook een prijs te krijgen voor die duurzaamheid. We moeten de consument overtuigen om te kiezen voor duurzame producten. Het topteam ondersteunt daarbij de sector om te communiceren wat we doen op dat gebied. Mensen zijn vaak verrast hoe wij met grondstoffen omgaan. Het is mooi om te zien dat je veel land- en tuinbouwers tegenwoordig zo voor een volle zaal kunt zetten. Ze weten dan een duidelijk verhaal te vertellen over de bewuste keuzes die ze maken. Op het gebied van duurzaamheid spelen wij ook een belangrijke rol in de energieproductie. Met de verwerking van mest wordt duurzame energie opgewekt. Kijk ook naar de daken in onze sector, die bezaaid zijn met zonnepanelen die energie opwekken. Het moet doordringen in de maatschappij dat wij in het leveren van energie een rol spelen.”

Grondstoffen

“Het productiepotentieel mag niet lijden onder de verduurzaming. Dat is ons grootste issue. We moeten nu nog beter produceren met minder grondstoffen. Met moderne techniek kan dat zeker. Dat is het thema van de topsector: beter met minder. Als hele keten nemen we hierin onze verantwoordelijkheid en er zijn genoeg voorbeelden dat het kan. Ik ben zelf pluimveehouder, ik heb twintig jaar geleden het bedrijf van mijn ouders overgenomen. De inkomens van de agrarische sector staan onder druk, toch zullen we ons moeten blijven ontwikkelen. Gelukkig doen we ons werk allemaal nog steeds met heel veel plezier.”

Next article