Skip to main content
Home » Nationaal » ‘Belangrijk dat de agrosector onderscheidend blijft’
Nationaal

‘Belangrijk dat de agrosector onderscheidend blijft’


Albert Jan Maat
Voorzitter van LTO Nederland

De export van agrarische producten is vorig jaar naar recordhoogte gestegen, tot 82,4 miljard euro. Dat is bijna één vijfde van de totale Nederlandse export. Na Amerika staat Nederland wereldwijd op de tweede plaats als exporteur van agrarische producten. Ook wat betreft duurzaamheid is de Nederlandse agrosector koploper. “De trend is al jarenlang om meer te produceren met minder energie en grondstoffen en met aandacht voor dierenwelzijn”, zegt Maat. “Het lukt steeds beter om duurzame producten te vermarkten, waarbij de consument bereid is om een meerprijs te betalen.”

Samenwerking

De biologische en de gangbare land- en tuinbouw groeien steeds meer naar elkaar toe. Als het gaat om bijvoorbeeld samenwerking, kijkt de overheid extra scherp naar boeren. Het beleid en de regelgeving rond mededinging kan beter, stelt Maat. “Er is meer ruimte nodig voor afspraken over duurzame, veilige en gezonde voedselproducten. Wat ons betreft worden voedsel, natuur en platteland na de volgende Tweede Kamerverkiezingen gebundeld in één ministerie.”

Tachtig procent van de dieren in Nederland wordt qua dierenwelzijn gehouden op een niveau dat aanmerkelijk boven het wettelijk minimum ligt. En boeren en tuinders leveren inmiddels bijna de helft van alle duurzame energie. Steeds meer oude asbestdaken worden vervangen door zonnepanelen. “Boeren en tuinders kunnen een grote rol spelen bij nieuwe energievoorziening”, aldus Maat. “Ze zijn in staat om dorpen en zelfs regio’s energieneutraal te maken. De overheid zou dit kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de energiebelasting eraf te halen. Dan maak je échte keuzes voor een circulaire economie.”

Op de goede weg

Economie en een open markt zijn voor de agrosector essentieel, maar Maat vindt dat de prijs niet bepalend moet zijn. Ons voedsel moet ook gezond, lekker en betrouwbaar zijn. “Een recent rapport van Oxfam Novib liet zien dat Nederland bovenaan staat wat betreft productie en consumptie van veilig voedsel. Dat laat zien dat we op de goede weg zijn. Maar als de laagste prijs doorslaggevend is, krijgt duurzaamheid beduidend minder kansen. We hebben hierover veel overleg met supermarkten.”

Het is belangrijk dat ook de rest van de voedselketen meegaat met de ontwikkelingen. Omdat veel wordt geëxporteerd, is het tevens van belang om onderscheidend te blijven. “Zo is Nederland erg sterk in vele producten, van pootaardappelen en zaden tot en met zuivel, bomen en groenten en fruit. We zijn bezig om topkwaliteit te koppelen aan meerwaarde, zoals dierenwelzijn, milieu en klimaat. Op die punten kan Nederland echt het verschil blijven maken.”

Next article