Skip to main content
Home » Nationaal » HAS Hogeschool verbindt agrarische ondernemers met studenten
Nationaal

HAS Hogeschool verbindt agrarische ondernemers met studenten

In de agro- en foodsector is verbinding tussen onderwijs en bedrijven belangrijk. Deze sector moet zich namelijk bezig houden met één van de grootste maatschappelijke uitdagingen; de groei van de wereldbevolking en daarmee de stijgende voedselbehoefte.

Een voorbeeld is HAS Hogeschool. Deze instelling verbindt onderwijs met oplossingen voor bedrijven zoals het zou moeten, wat in de praktijk bijna nergens gebeurt. Zij zijn ervan overtuigd dat niet alleen het opleiden van jonge mensen ertoe doet, maar ook dat het samenwerken met voorlopers erg belangrijk is binnen de sector van agro, food en leefomgeving.

Maatschappelijke thema’s

Die sector is volop in beweging en toekomstbestendigheid vraagt ook om inspelen op maatschappelijke vraagstukken. “Wij geloven sterk in de innovatiekracht van de sector zelf en helpen bedrijven daarbij”, stelt collegevoorzitter Dick Pouwels.

Dat gaat verder dan profilering op bepaalde expertises.

“Bewuste keuzes voor bepaalde maatschappelijke vraagstukken gelinkt aan de sector hoort daar dan bij. Dat gaat verder dan profilering op bepaalde expertises, het gaat over werken aan oplossingen.

Oplossingen voor bijvoorbeeld gezonde voeding, circulaire voedselproductie en voedselverspilling en vraagstukken rondom feeding the cities en de vitaliteit van het platteland.”

Praktijkgerichte oplossingen

“Binnen projecten werken studenten en docenten samen met bedrijven en organisaties aan innovatieve oplossingen en dat heeft een positieve impact op de maatschappelijke uitdagingen waar
onze sector voor staat”, zegt Pouwels. “We werken al jaren via dit unieke concept, in al onze leerjaren.

Afstuderen is de kers op de slagroomtaart: afstuderen op een betaalde opdracht van een bedrijf. Mooier kan het niet: een oplossing voor een bedrijfsvraagstuk én een ideale leeromgeving voor de student.”

Over de landgrenzen heen

Het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen stopt niet bij de landsgrenzen. Frederike Praasterink is lector Future Food Systems. Praasterink: “Food systems, het hele netwerk rond voedselproductie en consumptie, zijn gekoppeld aan de gezondheid van mensen en de duurzaamheid van de planeet.

Juist daar is wereldwijd veel zorg over als je bedenkt dat bijna de helft van de wereldbevolking geen goed voedingspatroon heeft, ruim een derde van het voedsel verspild wordt, veel kleine boeren in poverty traps vastzitten, en de landbouw stevig bijdraagt aan uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en waterschaarste.”

Internationale partnerschappen

Praasterink vervolgt: “We werken in internationale partnerschappen aan het ontwikkelen van sustainable food systems die niet alleen een beetje ‘minder slecht’ zijn maar netto positief op bijvoorbeeld biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, die gezondheid van de mens en voedselzekerheid centraal zetten en werken via nieuwe businessmodellen op basis van true pricing en breder waardenperspectief.

Dan gaat het bijvoorbeeld om circulaire of regeneratieve voedselsystemen, ook in stedelijke omgeving.” Zo wil de HAS, als een van de eerste ondertekenaars van de Sustainable Development Goals Charter, mede-aanjager zijn van de transitie van het mondiale agrofoodsysteem.”

Next article