Skip to main content
Home » Nationaal » Koester het Hollandse ondernemerschap
Nationaal

Koester het Hollandse ondernemerschap

Hans Hoogeveen
Directeur-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie & Landbouw

Hij hoopt met een nieuw kabinet op een continuïteit van de huidige koers. “Ik ben zeer positief gestemd over de voortvarende aanpak van de implementatie van onze plannen. Het is nu zaak om te bewijzen of we de ambitieuze agenda waar kunnen maken. Wat mij betreft kent de sector Agro & food drie pijlers: het Hollandse ondernemerschap, de innovatie en kenniskracht en de nauwe samenwerking tussen de bedrijven, kennisinstellingen en overheid.”

De drie pijlers

“Ik denk dat we onze innovatieve houding in de landbouw moeten koesteren. Na de Tweede Wereldoorlog zijn we daarin zo ontzettend hard gegroeid dankzij een enorme handelsgeest. Naast Duitsland als ons grootste exportland, exporteren we daardoor nu onder andere steeds meer naar Azië en Rusland. Er is ook veel vraag uit het buitenland over hoe wij produceren. Ook op het gebied van innovatie zijn we heel sterk. Innovatie gebeurt namelijk niet achter de tekentafel, maar vereist fundamenteel onderzoek waarbij meerdere partijen samenwerken. En dat gebeurt in Nederland, kijk naar hoe wij bijvoorbeeld nieuwe producten als vleesvervangers ontwikkelen. Daarnaast moet de overheid verder gaan om ervoor te zorgen dat er Europese richtlijnen komen voor klimaatvriendelijke productie. Toch geldt hier dat het bedrijfsleven in de lead is met innovaties. De wetenschap is er voor de kennis en de overheid, waaronder het topteam, moet de sector stimuleren.”

Groot commitment

“We staan als sector natuurlijk voor een moeilijke opgave. Wereldwijd moeten er in 2050 negen miljard monden gevoed worden en dat kan niet alleen met de nu bestaande landbouwgronden. Wat kan het bedrijfsleven daarin doen? Dat is de vraag. In de concrete projecten die we nu realiseren zie ik gelukkig een grote bereidheid van het bedrijfsleven. De mate van commitment was even de vraag, maar we merken dat bedrijven in de financiering van bepaalde programma’s zelfs meer dan de helft van de kosten op hun rekening nemen. Het bedrijfsleven, zowel de grotere bedrijven als de MKB-ers, zien veel in onze plannen. Dat draait om precisielandbouw, de human capital agenda, de productie van drie sterrenvlees en de ondersteuning die we geven aan projecten in Indonesië. Je ziet ook dat het agro-onderwijs steeds sneller inspeelt op de arbeidsmarkt. In de praktijk heb je niet alleen land- en tuinbouwers nodig, maar ook mensen in deze sector die geschoold zijn in de ICT of logistiek. Want niet alle banen zijn op dit moment ingevuld.”

Negen miljard monden

“Het is alleen heikel op dit moment of deze benadering in de toekomst wordt doorgezet Het nieuwe kabinet gaat daar straks weer een nieuwe beslissing over nemen. Gelukkig is de motivatie bij veel mensen hoog en vindt iedereen dat de ingeslagen weg moet worden bewandeld. Die lobby is nu al hard bezig in Den Haag. Het slagen van onze plannen hangt ook af van de vraag of de productie van de hele keten gekoppeld wordt aan de retailsector. Daar ligt de succesfactor. De retail moet verbonden zijn met de veranderingen die wij doorvoeren in onze sector, maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Next article