Skip to main content
Home » Nationaal » Met elkaar Nederland gezond eten
Nationaal

Met elkaar Nederland gezond eten

Extra handelswaarde

Als iedereen in Noordwest-Europa de door de WHR dagelijks aanbevolen hoeveelheid van twee ons groenten en twee stuks fruit zou eten, zou dat 120.000 extra arbeidsplaatsen, 3,4 miljard kilo meer fruit, 2,8 miljard kilo meer groenten en een extra handelswaarde van 7,2 miljard betekenen. Deze ramingen zijn gebaseerd op berekeningen van Berenschot waarbij gebruik is gemaakt van een combinatie van bronnen.*

Voedselbrief

Feit is dat nog geen 14 procent van de volwassenen eet volgens de richtlijnen goede voeding.  Uit cijfers van het GfK-consumentenpanel met betrekking tot de aankopen van verse groenten, blijkt bovendien dat 20 procent van de kopers tekent voor 44 procent van het volume, de helft van de kopers, koopt slechts 22 procent van het volume en de resterende dertig procent, koopt 34 procent van het volume. Het verschil tussen de ‘heavy buyers’ en de ‘light buyers’: 115 kilo verse groenten.
Daar komt bij dat een deel van de consumenten de richtlijn wel dénkt te halen. Werk aan de winkel dus. Dit is ook ingezien door het kabinet. In een Voedselbrief aan de Tweede Kamer schrijft het ministerie: “Bescherming van de Volksgezondheid heeft de hoogste prioriteit. Naast alle regelgeving en maatregelen op het terrein van voedselveiligheid zetten wij in op gezonde en duurzame consumptie.” Het kabinet geeft verder aan dat het met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kansen wil oppakken om de consumptie van groenten en fruit en vezelrijke producten te verhogen.

Huisartsen

Dat is precies waar de groente- en fruitsector, in zijn organisatie GroentenFruit Huis, zich sterk voor maakt. Het tij is gunstig. Groenten en fruit krijgen volop positieve aandacht in de media: kookprogramma’s, huismagazines van retailers, bloggers en noem maar op. GroentenFruit Huis zoekt samen met zijn leden samenwerking met NGO’s, de gezondheidszorg en de overheid. Pilots wijzen uit dat de er meer groenten en fruit wordt gegeten in restaurants en op de werkplek als het gemakkelijk beschikbaar is.
De laatste hand wordt gelegd aan een rapport waarbij ondernemers uit de gezondheidszorg, waaronder huisartsen, hebben nagedacht over de wijze waarop huisartsen meer groenten en fruit in de praktijk kunnen krijgen. De huisarts is tenslotte het eerste station bij klachten over gezondheid. Een van de conclusies uit het rapport is dat het kan helpen als de overheid zorgverzekeraars de ondersteunt om preventie in de vorm van leefstijl- en/of voedingsadvies op te nemen in de zorgverzekering.
GroentenFruit Huis is het kenniscentrum van de groente- en fruitsector en reikt zijn hand voor samenwerking met andere partijen om groenten en fruit een vast onderdeel te maken in het voedingspatroon van iedere Nederlander.

Next article