Home » Nationaal » Nederland is grote speler op wereldmarkt
Nationaal

Nederland is grote speler op wereldmarkt

Bernard Wientjes
Voorzitter VNO-NCW.

“Als VNO-NCW hebben we een uitstekende samenwerking met LTO. VNO heeft veel leden uit de tuinbouwsector en de verwerkende bedrijven. Voor ons én heel Nederland zijn de twee topsectoren Agro&Food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen extreem belangrijk. Neder land is de tweede exporteur van voeding in de wereld. De Agri&Food-sector is goed voor bijna 10 procent van onze nationale inkomsten en werkgelegenheid.” Wientjes voorziet zeker groei van de sectoren in de toekomst. “Door de groei van de wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Die groei stelt ons ook voor grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voedselzekerheid. De Nederlandse agri-food en tuinbouw sector is bij uitstek gepositioneerd om hier op in te spelen. De Nederlandse kennis op dit gebied wordt veel gevraagd.”

Investeren in R&D

Nederland zakte onlangs drie plaatsen in de lijst van meest concurrerende landen. Wientjes vindt dit echter geen reden tot paniek. “De daling wordt deels veroorzaakt doordat er gedurende de crisis minder geld voor innovaties is uitgetrokken. Voorheen gebruikte Nederland het ‘aardgaspotje’ daarvoor, maar sinds de crisis worden deze gelden gebruikt voor de overheidstekorten is er dus minder geïnvesteerd in Research & Development. Ik ben er echter van overtuigd dat er weer volop in geïnvesteerd wordt zodra de economie weer aantrekt. Het geld dat er nog wel is, wordt overigens efficiënter en geconcentreerder ingezet via het topsectorenbeleid.”

Emoties politiek lastig

Enige tijd geleden stelde VNO-NCW dat de Nederlandse biotechnologie achterblijft bij die van de Verenigde Staten. Wientjes zegt daarover: “De achterstand is vooral op het gebied van genetische modificatie. In de VS zijn de wetten ruimer, mag er meer. Europa is daar uiterst voorzichtig mee, ook omdat genetische modificatie nogal wat emoties oproept en emoties zijn politiek altijd lastig. Ik ga er niet over, maar ik vind het vreemd dat wat in de VS honderd procent gezond is, dat niet in Europa zou zijn. De verschillende wetgeving van beide continenten maakt export vice versa onmogelijk, ik hoop daarom op een snelle oplossing, een level playing field.”

Koplopers

Duurzaam ondernemen is niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. “Ik ken geen enkel zichzelf respecterend bedrijf dat niet uitgaat van duurzaam ondernemen.” Samen met onder andere het kabinet en de milieubeweging heeft VNO-NCW recent de handtekening gezet onder het Energieakkoord, waarin ook afspraken zijn gemaakt over de reductie van co2-uitstoot en energiebesparing. “ VNO-NCW ondersteunt het initiatief van acht Nederlandse multinationals verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). “Het zijn koplopers die het goede voorbeeld geven en allerlei ervaringen delen die vertaald kunnen worden naar beleidskaders van de overheid. Deze grote ondernemingen hadden de naam achter te lopen op het gebied van duurzaamheid en nu lopen ze voorop. Het uiteindelijke doel van DSGC is dat het Nederlandse bedrijfsleven één grote duurzame groeicoalitie vormt en zich kan manifesteren als sustainable valley of the world.”

Next article