Home » Nationaal » Nederlandse Agro- en foodsector mag gezien worden
Nationaal

Nederlandse Agro- en foodsector mag gezien worden

Thijs Cuijpers

Thijs Cuijpers
Directeur LTO Nederland

Als je het platteland bezoekt, maak je kennis met de Nederlandse land- en tuinbouw in haar puurste vorm en zie je de diversiteit. Iedere boerderij is weer anders. Je komt echt van alles tegen. Mooie sterke gewassen, voedsel, bloemen en bomen, koeien, moderne stallen, noem maar op. Ook heeft dertig procent van de boeren er professioneel een neventak bij.

Denk aan zorg, educatie of recreatie. Zo heb je bedrijven met een camping, landwinkel of kinderopvang. Alle deuren staan bij wijze van spreken open. Je kunt open en eerlijk met de boeren en tuinders praten. Ik vind dan ook dat de land- en tuinbouw midden in de Nederlandse maatschappij moet staan. Wat wij doen, mag gezien worden.

Achter ieder product zit een verhaal met top vakmanschap. Transparantie, diversiteit en innovatie zijn een paar van de kernwaarden van de Nederlandse land- en tuinbouw. Boer zijn in deze tijd betekent niet alleen dat je gezonde en veilige producten maakt. Bijdragen aan een gezond voedselpakket, aan dierwelzijn en aan beter klimaat spelen daarin ook een belangrijke rol. Rekening houden met de naaste omgeving, de politiek en de maatschappij hoort daar natuurlijk ook bij.

Hoger doel

De land- en tuinbouw koerst af op een toekomst waarin nul emissies van schadelijke stoffen het hogere doel is. Of het nou gaat om stof, mineralen of gewasbeschermingsmiddelen. Omwonenden mogen geen er geen last van hebben.

De drijvende krachten die leiden tot dit ultieme toekomstbeeld zijn de wens van consumenten, de ICT-revolutie die er nog aankomt (!) en de geweldige potentie van de verdeling van planten en dieren (zonder gmo). Hightech landbouw met slimme sensoren, GPS-sturing, drones en gebruik van big data is dichterbij dan we denken. Meten en doseren voor de individuele plant en het individuele dier leiden tot nog minder gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen.

De uitdaging voor de Nederlandse Agri- en Food sector ligt nu in het verder versterken van de samenwerking in de agrofoodketen.”

Eenzelfde redenatie is te hanteren voor de bijdrage die de land- en tuinbouw kan leveren aan het klimaatbeleid. Dat zal één van de allergrootste uitdagingen voor het nieuwe kabinet zijn. De land- en tuinbouw heeft hier echter iets te bieden! Boeren en tuinders zorgen al voor 42 procent van de totale duurzame energie. En wij hebben een geweldige potentie in het vastleggen van CO2 in landbouwbodems.

De Nederlandse Agri-en Food sector heeft een koppositie in Europa en mondiaal. Met een export van 94 miljard euro. Dat is 22 procent van de totale Nederlandse export. Hierbij gaat het niet alleen om producten als sierteelt, vlees, zuivel en groenten. Ook materiaal en technologie leveren hier een bijdrage aan van 9 miljard euro. Nederland exporteert kennis en nieuwe uitvindingen op het gebied van precisielandbouw via GPS of drones, sterkere gewassen en energiezuinige kassen.

Versterken samenwerking

In 2050 moeten er naar verwachting 9 miljard mensen gevoed worden. Daar kan de Nederlandse land- en tuinbouw niet alleen voor zorgen. Daar is Nederland veel te klein voor. Wij kunnen als klein landje met onze onderwijs- en kennisinstituten en 60.000 boeren en tuinders met een hele grote industrie eromheen, wel een heel hoog kennisniveau garanderen.

Met onze kennis en praktijkervaring in relatie tot het klimaatbeleid of de circulaire economie kunnen wij absoluut van betekenis zijn en anderen inspireren. Zo werkt Nederland bijvoorbeeld aan innovaties waardoor gewassen beter tegen de gevolgen van klimaatverandering en ziektes kunnen. Deze kennis mag gedeeld worden.

De uitdaging voor de Nederlandse Agri- en Food sector ligt nu in het verder versterken van de samenwerking in de agrofoodketen. Elke schakel in de keten heeft een belangrijke rol. Alleen samen kunnen de krachten van alle partijen volledig benut worden en blijven we een wereldwijde koploper waar de hele wereld met verbazing naar kijkt en van wil leren.

Next article