Home » Nationaal » Onze agrarische sector is onmisbaar
Nationaal

Onze agrarische sector is onmisbaar

Nederlandse Agrarische sector levert kennis en producten

De Agrarische sector levert een enorm grote bijdrage aan het Bruto Nationaal Product. Dit is ongeveer tien procent. De sector levert werk en uiteraard voedsel en is daarom onmisbaar. Nederland levert producten en kennis over de hele wereld op het gebied van land- en tuinbouw en is daarmee een belangrijke exporteur. Zo leveren we bloemen aan heel de wereld, bouwen we kassen in Rusland en delen we kennis met Afrikaanse boeren.”

Positieve bijdrage aan groeiend voedseltekort

“In 2050 leven er ongeveer negen miljard mensen op de wereld, die allemaal moeten eten. De agrarische sector heeft als taak hierin te voorzien, maar dat gaat steeds moeilijker. We krijgen te maken met een voedseltekort en dit blijft groeien. Nederland kan hier positief aan bijdragen door te blijven produceren, maar dit houdt ook een keer op. Dan krijgen we namelijk te maken met een tekort aan landbouwgrond. Een andere manier waarop Nederland kan helpen is door onze kennis te  exporteren. In landen als Afrika is er relatief weinig kennis en door deze kennis bij te brengen, kunnen zij meewerken om het voedseltekort terug te dringen.”

Nederland heeft kennis en handelsgeest

“Een andere uitdaging waar we mee te maken hebben is de internationale concurrentie. Andere landen in de wereld laten steeds meer van zich horen. Nederland is een klein land, met veel mensen die allemaal ruimte in gebruik nemen. Veel landbouwgrond hebben we dus niet, wat betekent dat we ons op een andere manier moeten onderscheiden. Dit doen we door het kenniselement. We moeten alleen werken met de beste technologieën en dat kunnen we ook. Wij hebben de hersenen en de handelsgeest, dat geeft ons een goede concurrentiepositie. Ook hebben we het geluk dat we geografisch en logistiek gezien een goede ligging hebben, en ook gezonde en geode grond.”

Meer kijken naar duurzaamheid

“Naast uitdagingen in voedselvoorziening en internationale concurrentie heb je uiteraard ook nog de eisen van de consument. Hij is de belangrijkste schakel, want hij is koopkrachtig. De consument van tegenwoordig wil kwaliteit en dan niet alleen in de smaak en het aantal calorieën, maar steeds meer in

hoe een product tot stand komt. Hoe gaan we met dieren om en hoe behandelen we de producten? Hierbij komt duurzaamheid om de hoek kijken. In de toekomst moeten we nog meer kijken hoe we het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen kunnen terugdringen, naar het dierenwelzijn en naar energiebesparing.”

Zorgvuldig ondernemen

Tenslotte liggen er uitdagingen in de Europese en nationale regelwetgeving. Op sommige punten is deze erg streng en kan het een belemmering vormen. Aan de andere kant verplicht het ons wel om eerlijk en netjes te werken, want alleen door zorgvuldig te ondernemen blijft de agrarische sector bestaan in Nederland en versterkt onze concurrentiepositie ten opzichte van landen die dit niet doen. Boeren moeten hun taak serieus oppakken en daarom is controle noodzakelijk.”

Boeren zijn belangrijk

“De agrarische sector werd een tijd geleden erg onderschat. Mensen dachten dat ze het wel zonder ons konden. Gelukkig zien steeds meer mensen in dat deze sector wel echt essentieel is voor de samenleving. Zonder de boeren hadden we nu al te maken met een voedseltekort. Boeren zijn belangrijke mensen en dat begint men nu eindelijk in te zien.”

Next article