Home » Nederland Klimaatneutraal » Woningcorporaties behalen besparingsdoelstellingen niet
Doelstellingen

Woningcorporaties behalen besparingsdoelstellingen niet

Komende 3 jaar moeten 550.000 extra woningen worden verduurzaamd.


avatar

Ivo van Rooy

marketing manager van Saint-Gobain Isover

Deze zomer heeft minister Plasterk (Bin­nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de energiedoelstellingen van woning­corporaties. In het Energieakkoord is afge­sproken dat corporaties hun woningbezit moeten verduurzamen, naar gemiddeld energielabel B in 2021.

Ondanks dat wo­ningcorporaties ieder jaar meer investeren in deze verduurzaming worden de doelstellin­gen niet behaald. Extra maatregelen zullen de komende jaren getroffen moeten wor­den om te voldoen aan het Energieakkoord.

In opdracht van de minister heeft ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) berekend hoeveel er additioneel bespaard moet worden.

Ivo van Rooy, mar­keting manager van Saint-Gobain Isover, geeft aan hoe groot de opgave is: ‘Uit het onderzoek van ECN blijkt dat 5 Petajoule (PJ) extra energiebesparing nodig is om de doelen te behalen. Concreet gaat het dan om circa 550.000 extra woningen voor eind 2020.’

De minister heeft 4 scenario’s door laten rekenen met een verplichtend karak­ter: verplichting voor een minimum ener­gielabel C per corporatiewoning in 2021, een verplicht gemiddeld energielabel B in 2021, een minimum energielabel A per 2030 en de verplichting voor een gemiddeld label A in 2030.

Ivo van Rooy vindt het goed dat de mi­nister ook naar verplichtende maatre­gelen kijkt: ‘Verplichtende maatregelen zullen de verduurzaming van corpora­tiewoningen een enorme boost geven.

We zien in de nieuwbouw dat dankzij de verplichte minimale energieprestatie woningen steeds energiezuiniger worden. In de bestaande woningbouw, dat voor een zeer groot deel van de totale CO2 uitstoot zorgt, is nog veel energie te besparen.

Veel van deze woningen zijn in handen van woningcorpo­raties. Helaas zorgt het Energieakkoord niet voor de gewenste snelheid van verduurza­ming en ligt het voor de hand om over te gaan naar verplichtende maatregelen’.

De calculaties van ECN laten zien dat de komende jaren veel extra geld nodig is voor deze investeringen. Een kostenefficiënte en slimme aanpak voor labelverbetering is daardoor essentieel.

Ivo van Rooy geeft aan welke maatregelen getroffen kunnen worden: ‘Door middel van spouwmuurisolatie in combinatie met het na-isoleren van het dak kan bij veel woningen al een energielabel B worden behaald.

Met een alles-in-één na-isolatie systeem voor het hellend dak kan dat razendsnel, met mini­male bewonersoverlast en tegen beperkte investeringskosten. Daarnaast heeft een goed geïsoleerde woning minder last van tocht, minder geluidoverlast en een prettige constante binnentemperatuur.

Voordelen die lastig uit te drukken zijn in geld, maar des te belangrijker zijn voor de bewoners.’

Het is aan een volgend kabinet om besluiten te gaan nemen. Vooruitlopend daarop onderzoekt Plasterk alle opties en blijft hij in gesprek met Aedes, de vereniging van corporaties, over hun ambities en plannen.

Next article