Home » oude-advertorials » Eet verstandig, eet met kunstmest
oude-advertorials

Eet verstandig, eet met kunstmest

Al dat lekkere en gezonde voedsel komt van de  boer met behulp van vruchtbare grond, groeizame zaden en voldoende water.  Wereldwijd is het de uitdaging van miljoenen boeren om voor ons dagelijks voedsel te zorgen. En dat kan niet zonder kunstmest.

Meer voedsel, minder landbouwgrond

In 1960 moesten in Nederland 11 miljoen monden gevoed worden. Anno 2015 zijn dat er bijna 17 miljoen. Tegelijkertijd hebben weilanden en landbouwgrond plaatsgemaakt voor woonwijken, bedrijventerreinen en natuur. Onze boeren moeten steeds zorgvuldiger met de beschikbare grond omgaan. En gelukkig kunnen ze dat. Dankzij efficiënte landbouwmethodes en kunstmest wordt er meer graan, meer groenten, meer vlees en meer fruit geproduceerd op minder grond. Met verstandig kunstmestgebruik is Nederland een voorbeeld voor de wereld geworden.

Jan Schoorlemmer, akkerbouwer in Swifterbant over het vruchtbaar houden van zijn landbouwgronden.

Gezond en lekker

Kunstmest is een welkome en noodzakelijk aanvulling op het gebruik van organische mest. Via efficiënte landbouwmethodes en kunstmest lukt het boeren om de grond vruchtbaar en gezond te houden.  Kunstmest komt namelijk 100% ter beschikking voor de plant. Op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid. Zo worden voor u de verse boontjes, die lekkere salade en die malse runderlapjes geproduceerd.

Meer weten over het nut en de noodzaak van het gebruik van kunstmest? Kijk op www.ocinitrogen.com  Eet verstandig

Next article