Skip to main content
Home » Persoonlijke Financiën » Een krachtenbundeling richting gezonde nieren voor iedereen  
Sponsored

Eén op de tien Nederlanders heeft te maken met nierschade – een deel van hen weet dit echter zelf nog niet. Wordt er niet ingegrepen, dan zal nierschade in 2040 wereldwijd doodsoorzaak nummer 5 zijn.

De urgentie is dus groot. Eerdergenoemde cijfers maken nierziekten tot een stille epidemie. “Iedereen heeft wel eens hoofdpijn, buikpijn of spierpijn. Maar je hebt nooit pijn aan je nieren. Je krijgt er pas last van als het te ver is”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dat maakt het extra belangrijk om mensen te wijzen op het belang van gezonde nieren. Nierschade heeft een grote impact omdat je het niet kwijtraakt in je leven. Juist daarom is een gezonde leefstijl en innovatie op het gebied van genezing zo belangrijk.” 

De patiënt voorop 

Willem Kolff startte in 1943 in het stadsziekenhuis van Kampen aan de ontwikkeling van de kunstnier. Zijn innovatiedrang redde in 1945 voor het eerst een patiënt met zijn dialysemachine – waarbij hij altijd werkte vanuit het perspectief van iedere patiënt.  

De Nierstichting bouwt voort op die filosofie: met de patiënt voorop. Sinds 1968 zet de Nierstichting zich in voor gezonde nieren en om het leven van nierpatiënten te verbeteren. De stichting investeert volop in onderzoek en innovatie, zet in op preventie en het vroeg opsporen van nierschade, ondersteunt met informatie over gezond leven, en ontwikkelt concrete toepassingen zoals de draagbare kunstnier. Kortom: de Nierstichting werkt actief aan oplossingen. “Het draait niet alleen om onderzoek – ook al is dat heel belangrijk”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “De Nierstichting wil juist aan het roer staan van innovatie en verbeteringen, om die bij de patiënt te krijgen. Willem Kolff is daarbij nog altijd een grote inspirator.” 

Belang van onderzoek en innovatie 

Regeneratieve geneeskunde is een voorbeeld van zulke innovaties die het genezen van nierziekten in de toekomst werkelijkheid kan maken. Met stamceltherapie wordt daarbij het zelfherstellend vermogen van het lichaam aangesproken. De Nierstichting is mede initiator van RegMed XB, een multidisciplinair samenwerkingsverband om onderzoek en innovatie op dit gebied te stimuleren. “In ons eentje kunnen we de wereld niet veranderen,” zegt Oostrom eerlijkheidshalve. “Daarom zoeken we altijd naar partijen die zich voor dezelfde missie willen inzetten. Daarin nemen we een actieve rol om samen tot oplossingen te komen.” 

Krachtenbundeling voor kinderen

Ook op het vlak van nierziekten bij kinderen valt er nog veel winst te behalen. Oostrom: “Als een kind een nierziekte heeft, gaat dat niet meer voorbij. Dat beseft niet iedereen. Dat heeft natuurlijk een grote impact op het kind zelf, maar ook op broertjes of zusjes en de ouders.” Daarom lanceerden de Nierstichting en alle kindernefrologische centra onlangs Kidnie, een initiatief dat zich inzet voor oplossingen voor kinderen met een nierziekte. De missie van Kidnie is kraakhelder: binnen tien jaar van 0 procent naar 25 procent van de kinderen met een nierziekte kunnen genezen. 

Nalaten om het verschil te maken

Een ‘zorgeloze toekomst’ bieden komt in veel van het werk van de Nierstichting terug. Dat sluit ook aan op de steun die de Nierstichting krijgt dankzij nalatenschappen (via een legaat of erfstelling). “We zijn er ontzettend blij mee dat het in toenemende mate gebeurt,” zegt Oostrom dankbaar. “Eigenlijk is het een mooie cirkel, als je het bekijkt vanuit de missie om patiënten een ‘zorgeloze toekomst’ te bieden: dat je aan het einde van het leven iets kan betekenen voor de toekomst. Dat is een mooie gedachte.” 

De gedrevenheid vertaalt zich ook naar elke euro optimaal benutten, illustreert Oostrom: “We willen iedere gedoneerde euro vermeerderen met ander geld. Ook daarvoor gaan we samenwerkingen aan, bijvoorbeeld met het NWO en het Nationaal Groeifonds. In 2022 had de Nierstichting een multiplier van 19. Dat betekent dat we ruim 3 miljoen euro aan donaties hebben weten te mobiliseren naar ruim 60 miljoen euro. Dat laat zien dat we écht het verschil kunnen maken.” 

Nalaten aan de Nierstichting
Maak het verschil door te schenken aan de Nierstichting. Iedere gift, groot of klein, draagt bij aan de strijd voor gezonde nieren. Uitgebreide informatie over nalatenschappen en het gratis magazine Voortleven is te vinden op nierstichting.nl/voortleven.

Wilt u liever in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met onze relatiemanager Cornelie van Zijtveld via 035 -697 80 00 of 
[email protected].

Met het samenwerkingsverband Kidnie is de Nierstichting vastberaden om kinderen met een nierziekte een zorgeloze toekomst te geven.

Met het samenwerkingsverband Kidnie is de Nierstichting vastberaden om kinderen met een nierziekte een zorgeloze toekomst te geven.

Next article