Home » Toekomst van Plastic » Duurzaam gebruik van plastic: oplossingen binnen de schoonmaaksector
Toekomst van Plastic

Duurzaam gebruik van plastic: oplossingen binnen de schoonmaaksector

In de afgelopen decennia is het gebruik van plastic enorm toegenomen. Plastics dragen op zeer veel verschillende manieren bij aan veiligheid, houdbaarheid, hygiëne en comfort. Tegelijkertijd stellen ze onze maatschappij voor uitdagingen: het gebruik van primaire (vaak fossiele) grondstoffen en energie oefent druk uit op het milieu.

Het afdanken van plastic gaat gepaard met CO2-uitstoot en doordat helaas een meerderheid van het plastic (nog) niet gerecycled wordt, gaan waardevolle grondstoffen verloren. Daarnaast komt er nog altijd plastic zwerfafval in het milieu terecht. Men is het erover eens: hier moeten we een oplossing voor vinden.  

Verpakkingen  

Door de veelzijdige eigenschappen van plastic komt het materiaal in bijna alle sectoren voor, zo ook in de schoonmaaksector. Een veel besproken toepassingen van plastic binnen onze sector zijn de verpakkingen van schoonmaakmiddelen. 

Plastic als verpakkingsmateriaal biedt veel voordelen, tegelijkertijd erkennen fabrikanten van schoonmaakmiddelen de uitdagingen. Zij steunen de ambities van de Europese Commissie om plastics circulair te maken. Daarom worden plastic verpakkingen voor schoonmaakproducten zo ontworpen dat ze goed recyclebaar zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met het plastictype waar de verpakking van gemaakt is. Voor een goede recycling is het wenselijk dat de verschillende onderdelen van een verpakking zoveel mogelijk van één plastictype zijn gemaakt.  

Het is voor de recyclebaarheid belangrijk dat het etiket verwijderd kan worden. Maar tegelijkertijd mag het etiket ook niet zomaar loslaten als de verpakking nog in gebruik is. De oplossing? De sector bedacht de geperforeerde full-body sleeve. Dit etiket is een soort jasje voor de schoonmaakfles, door de geperforeerde strip kan het etiket gemakkelijk verwijderd worden. Belangrijk is wel dat de sleeve en (fles-)verpakking gescheiden worden voordat de ze worden weggegooid. Om te zorgen dat men dit daadwerkelijk gaat doen, is eenduidige communicatie nodig. Er is een icoon ontworpen dat gebruikt mag worden door alle fabrikanten die deze geperforeerde sleeves toepassen: 

Samen recyclen  

Naast het verbeteren van de recyclebaarheid is het ook belangrijk dat recyclingstromen zoveel mogelijk zuiver zijn. Binnen het Nederlandse Plastic Pact is daarom een pilot gestart voor het gericht inzamelen van lege schoonmaakverpakkingen. Van het kunststofrecyclaat (het eindproduct van recycling en dus de grondstof voor een nieuw product) dat dit oplevert zal een nieuwe schoonmaakverpakking worden geblazen.  

Deze pilot laat zien dat in een circulaire kunststofketen voor iedere schakel een rol is weggelegd: de producent, distributeur, inzamelaar, recycler én gebruiker. Het verduurzamen van de plasticketen kunnen we alleen samen.   

Next article