Home » Veehouderij » De gezondheid van dieren staat voorop
Veehouderij

De gezondheid van dieren staat voorop

Gezonde dieren leveren goed vlees

De ontwikkelingen rond de verbetering van dierenwelzijn zijn steeds in beweging, aldus Stevan Lak van het productschap Vee en Vlees. Dierenwelzijn, goede productkwaliteit en hoge productiviteit lijken op gespannen voet met elkaar te staan. Immers, om steeds meer voedsel te kunnen produceren, worden ook steeds meer dieren gehouden. “Maar,” zo verzekert Stevan Lak van het Productschap Vee en Vlees, “iedereen die met dieren omgaat, doet dat vanuit een zekere passie en natuurlijk economisch gewin. De gezondheid van dieren staat daarin voorop. Zijn je dieren gezond, dan leveren ze ook goed vlees.” Volgens Lak eten mensen vlees omdat ze de dierlijke eiwitten nodig hebben en omdat ze het lekker vinden. De productie van vlees is van levensbelang om de nog steeds stijgende wereldbevolking te kunnen voeden. “De komende jaren moet de productie zelfs met 50 procent omhoog om de wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Balans tussen productie en dierenwelzijn

De levensstandaard van steeds meer mensen stijgt, dus is er meer vraag naar een relatief luxeproduct als vlees.” Ook al moet de productie omhoog, dierenwelzijn en de gezondheid van dieren staat in Nederland hoog in het vaandel. Lak: “We zijn een sterk vlees exporterend land en stellen hoge eisen aan de kwaliteit. We moeten een balans zien te vinden tussen hoge productie en dierenwelzijn. Daar ligt een spanningsveld. Sommigen vinden bijvoorbeeld dat koeien, kippen en varkens geregeld buiten moeten kunnen lopen. Dat kan op kleine schaal, maar niet altijd als je de wereldpopulatie moet voeden. Het klimaat speelt ook een rol: koeien en varkens kun je in Nederland niet het jaar rond in de wei laten lopen.”

Trends op gebied dierenwelzijn

Op het gebied van de verbetering van dierenwelzijn zijn in Nederland een paar trends te ontdekken. Volgens Lak gaat de discussie onder meer over behuizing van dieren en het gebruik van medicijnen. “Als het gaat om behuizing, dan zie je dat de minimale ruimte van dieren in de stal al groter is dan vroeger. Daar zijn regels voor, vastgelegd in wetten. In 2013 komen voor varkens overigens nieuwe normen voor behuizing, varkens krijgen dan meer ruimte dan ze nu hebben.”

Toedienen van medicijnen

Ook op het gebied van het toedienen van medicijnen, zoals antibiotica om ziekten te voorkomen, is de sector aan het veranderen. Er is volgens Lak meer transparantie over wat er gebeurt op de boerderijen. Vroeger bepaalden de boer en de veearts hoeveel en welke medicijnen werden toegediend. Nu moet officieel worden vastgelegd wat er aan medicijnen wordt gebruikt. Sommige antibiotica zijn al verboden, met name omdat mensen resistent kunnen worden voor sommige antibiotica. “En het gebeurt steeds meer dat dieren niet direct bij binnenkomst in de stal, bijvoorbeeld een nieuwe groep biggen, preventief worden gevaccineerd tegen ziekten. Nu wordt per dier bekeken of dat nodig is. En tenslotte is er onlangs een project gestart waarbij een nieuwe manier wordt getest om besmetting met prrs (een virus) tegen te gaan. Niet met medicijnen, maar door stalmanagement: scheiding van hokken en populaties om de aanwezigheid van prrs te verlagen, zodat je op termijn het gebruik van onder andere antibiotica kunt verminderen.”

Normen voor veetransporten

In relatie tot dierenwelzijn zijn ook in de transportsector ontwikkelingen gaande. “Voor veehouders en transporteurs is het van levensbelang goed om te gaan met dieren. De normen voor ruimte en stahoogte in de veewagens zijn daarom permanent in discussie. Maar let wel: dieren moeten nu ook weer niet te veel ruimte hebben in zo’n wagen, want dan vallen ze tijdens het vervoer steeds om. En uiteindelijk gaan we als sector voor de lange afstand op termijn ook toe naar geconditioneerd vervoer. Maar ook op dit gebied geldt dat een balans met economische haalbaarheid en onze Europese concurrenten essentieel is. De vrachtwagens zijn dan klimatologisch zo ingericht dat dieren niet meer worden blootgesteld aan extreme kou (winter) of extreme hitte(zomer).”
 


Expertpanel

In de trant van dierengezondheid hebben we 3 veehouders vragen gesteld over genomics.

Vraag 1: Wat betekent genomics voor u persoonlijk?
 

Vraag 2: Wat betekent genomics voor uw bedrijf?
 

Vraag 3: Hoe ziet u genomics in de verre toekomst?
 

Next article