Home » Veehouderij » Efficiëntie en meer ruimte
Veehouderij

Efficiëntie en meer ruimte

Schaalvergroting in de agrarische sector vraagt om innovatieve technologische oplossingen. “Automatiseren is nodig om de balans tussen welzijn, werk en winst zo optimaal mogelijk te houden. Bij elke stap vraagt een boer zich af of hij het alleen aankan, of dat er wellicht nieuwe oplossingen en investeringen in techniek nodig zijn”, zegt Bertino Verstege van Nedap, een bedrijf dat technologische oplossingen ontwikkelt.

Voer op maat

Ook de nieuwe wetgeving die groepshuisvesting van dragende zeugen verplicht vanaf 2013 vraagt om vernieuwende oplossingen. “Zeugen krijgen meer ruimte om zich te ontwikkelen. De vraag is hoe je in grotere ruimten er toch voor kunt zorgen dat de dieren individuele aandacht krijgen. Oplossingen zijn de elektronische oornummers en een speciaal voerstation in de varkenshouderij. De dieren komen zelf naar het station als ze willen eten. Dankzij het oornummer is er individuele identificatie en is bekend wat de toestand van het dier is. Zodoende kan de juiste hoeveelheid voer worden verstrekt. Dit voorkomt verspilling van voedsel en het stelt boeren in staat om grotere groepen dieren te huisvesten”, zegt Verstege.

Bewegingsdetectie

Een ander voorbeeld van innovatie is een tochtigheidsdetectiesysteem voor melkvee. Dankzij een speciale sensor aan de poot van een koe kan worden afgelezen wanneer een koe tochtig (vruchtbaar) is, waarop de boer het optimale inseminatiemoment kan vaststellen. “Elke twee uur wordt geregistreerd hoe veel een koe beweegt. Wanneer die tochtig is, is er namelijk meer activiteit. Groot voordeel hiervan is dat het de boer minder tijd kost om de activiteit te signaleren en dat de tussenkalftijd wordt verlaagd. Hiermee bedoelen we de periode tussen de geboortes van twee kal¥es. Is die tijd langer, dan is er ook minder melkproductie. Ook qua duurzaamheid is dit een goede oplossing; het stelt boeren in staat de dieren langer in hun bedrijf te houden, omdat ze er langer profijt van kunnen hebben.”

Daarnaast registreert het systeem meteen wanneer een dier minder beweegt en er wellicht iets aan de hand is. Daardoor kunnen dieren die extra aandacht nodig hebben die krijgen en is de boer minder tijd kwijt aan de dieren waarbij dat niet het geval is. “Er worden meer stappen genomen om een zo natuurlijk mogelijke omgeving te creëren. Dit vraagt dus ook om slimme, technologische oplossingen.”

Next article