Skip to main content
Home » Veehouderij » Kringloop steeds verder gesloten
Veehouderij

Kringloop steeds verder gesloten

“De laatste jaren is de voeding van de koeien geoptimaliseerd: hoogwaardiger voeding voor meer opbrengst.” Nu werkt hij aan een verbetering van de bodemkringloop. “Er lopen projecten om ‘uit te vinden’ hoeveel mest er precies nodig is om meer voer van het land te halen. Het project mestscheiden speelt daar een belangrijke rol in. De mestscheider scheidt het droge van het natte deel. Het droge deel wordt strooisel voor de koeien die daar liever op liggen dan op zaagsel. Het natte deel bevat veel stikstof en fosfaten. Dat wordt gebruikt voor de bemesting van grasland. Er is daardoor minder kunstmest nodig.”

Optimale groei

Ook bij de teelt van maïs speelt bemesting een grote rol. “Er is een zelfrijdende mesttank die tegelijk zaait. Bij elk zaadje komt een uitgekiende hoeveelheid mest waardoor het gewas optimaal kan groeien en er geen kunstmest meer nodig is. Voorheen was daar véél van nodig voor een maïsveld, nu kan het met 50 kuub mest: een hogere opbrengst met minder mineralengebruik.”
De investeringen voor de boer vallen mee, stelt Jolink. “Het is snel terugverdiend. Neem alleen al het strooisel voor de koeien. Voorheen kostte me dat 10.000 euro per jaar, nu nog maar 3.500 euro. Kringlopen sluiten is een niet te stuiten proces, zeker in de agrarische wereld. Het vergt een andere manier van denken, maar de resultaten zijn geweldig. Het is ook een kwestie van durven, als een bemestingspilot mislukt, moet je een jaar wachten voordat je een nieuwe kans krijgt.”

Next article