Home » Veehouderij » Technologie is een absolute must
Veehouderij

Technologie is een absolute must

“Alleen met technologie kan de productie van melk, vlees en eieren op de meest efficiënte en duurzame manier plaatsvinden. Te denken valt aan factoren als goede huisvesting, aangepaste voeding en technologische middelen om met minder grondstoffen uit de voeten te kunnen”, vertelt Thomas. Onder voedselzekerheid verstaat hij dat er voldoende voedsel beschikbaar is en dat er in het geval van de Nederlandse consument genoeg keuzevrijheid bestaat terwijl tegelijkertijd ook aan dierenwelzijn is gedacht. “Bovendien verstaan we eronder dat mensen een gezond voedselpakket moeten kunnen samenstellen dat ze kunnen betalen.”

Voedselproductie

“Naast een reductie van afval in de voedselketen, is een verhoging van de voedselproductie noodzakelijk.” Hiervoor schetst Thomas meerdere innovatieve oplossingen waaronder efficienter management en kennisoverdracht.
“Maar technologie levert nog meer op in de praktijk, daar zijn deskundigen het allemaal over eens. Zo is die bijvoorbeeld onmisbaar als je keuzevrijheid wilt hebben en voedsel betaalbaar wilt houden. Door acceptatie van de technologie wordt de keuze in gezond voedsel groter, ook voor de lagere inkomens. Het is belangrijk dat mensen toegang krijgen tot meer dan bijvoorbeeld goedkope koolhydraten, maar ook dierlijke producten kunnen kopen. Daarvoor is voldoende productie vereist, anders wordt voedsel onbetaalbaar.”
Gelukkig, vindt Thomas, heeft de overheid steeds meer oog voor de noodzaak van technologie in de landbouw. Hij benadrukt dat er bij de acceptatie van innovaties moet worden gekeken naar de feiten. “De afweging moet worden gemaakt op basis van wetenschappelijke risico-analyses. Een voorbeeld van nieuwe technologie zijn producten die de natuurlijke afweer van dieren verhogen waardoor er minder infecties optreden.”

Dierenwelzijn en gezondheid

Thomas benadrukt dat de gezondheid van een dier cruciaal is voor een verantwoorde voedselproductie. “Het is ook een goede ontwikkeling dat er minder antibiotica worden gebruikt, hoewel je het een dier niet moet ontzeggen als het die middelen echt nodig heeft. Dat raakt namelijk weer het dierenwelzijn. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten moeten blijven inzetten op innovaties. Zowel efficiënt produceren als het dierenwelzijn vergroten is absoluut mogelijk mits je technologie toestaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij varkens die in ruime stallen staan -en dus bewegingsvrijheid hebben- terwijl ze aangepaste voeding krijgen waardoor er minder grondstoffen zijn vereist. Dat combineert dierenwelzijn met de nodige efficiëntie”, besluit Thomas.

Next article