Skip to main content
Home » Veehouderij » Totaalsystemen die diergezondheid en productie bevorderen
Veehouderij

Totaalsystemen die diergezondheid en productie bevorderen

Floor van Dijk vertelt over het Varkens Voerstation en Kraamstalvoeren. “Bij de zeugen kan de hoeveelheid voer precies afgestemd worden op de duur van de dracht. Niet teveel of te weinig, waardoor het varken in optimale conditie is en minder gezondheidsproblemen heeft. Het systeem waarschuwt als een zeug haar portie voer niet op heeft of als ze langere tijd niet heeft gegeten. Gezien de schaalvergroting is een dergelijk systeem een uitkomst, het bespaart de veehouder veel werk en het dier wordt optimaal gevoerd. Met dit systeem kan een veehouder het dier in haar drachtperiode monitoren.” Bij Kraamstalvoeren worden de zeugen individueel gevoerd in het kraamhok naar behoefte van het dier. Hierbij kan de veehouder zelf instellen hoe vaak en hoeveel er per dag gevoerd wordt.

Voorkomen pootproblemen

Een veehouder die met deze twee systemen werkt, vertelt: “Door continu te monitoren, houd ik de gezondheid van de dieren goed in de gaten. Ik voer vaker op een dag kleine hoeveelheden, dat zorgt ervoor dat ze vaker op de been zijn, waardoor veel pootproblemen worden voorkomen. Daarnaast drinken de zeugen dan ook meer, dat is goed voor de melkproductie. Het is een gemakkelijk systeem om mee te werken en geeft prima resultaten. Op maat voeren voorkomt verspilling van duur voer en de varkens blijven in prima conditie.”

Rust in de stallen

Bij de groepshuisvesting van zijn zeugen werkt hij met het Varkens Voerstation. ” Met dit systeem krijgt elk dier de hoeveelheid voer die ze nodig heeft en dat zorgt voor rust in de stallen.” In een veilige en comfortabele omgeving eten zeugen hier hun individuele portie voer en blijven deze met minder arbeid in topconditie.” Dat is belangrijk om te sturen op meer biggen, minder terugkomers en minder beengebreken. Een beter imago en technische vooruitgang gaan zo hand in hand. De online managementsoftware geeft de veehouder waarschuwingen, taakoverzichten, managementtools en informatie via PC, tablet of mobiel.

Individueel diermanagement in grote groepen vleesvarkens

Bij het systeem Sorteren Vleesvarkens leven vleesvarkens ook in grote groepen. Als zij naar de eetruimtes willen, gaan ze eerst door een sorteerstation. Hier worden de dieren herkend via hun oorknop en worden ze gewogen. Op basis van leeftijd, gewicht en geslacht wordt het dier naar een bepaalde voersoort geleid. Van Dijk: “Aan het einde van de groei periode weet de veehouder precies hoeveel dieren binnen het slachtgewicht vallen en heeft de veehouder dus een betere onderhandelingspositie bij slachterijen. Hij kan vooraf aangeven hoeveel dieren hij kan afleveren op welke datum.”

Data analyseren

De Varkens Prestatie Test zorgt voor eenvoudige selectie van de beste varkens. Van Dijk: “ Om objectief te kunnen bepalen welke foklijnen de beste varkens voortbrengen, ontwikkelden we de Varkens Prestatie Test. Dit voer- annex weegstation registreert bij elk bezoek nauwkeurig het diergewicht en de voeropname van ieder varken afzonderlijk. De data uit die registraties zorgen voor een stroom aan continu betrouwbare fokkerijgegevens. Onmisbaar voor grote varkensfokkerijorganisaties, maar ook interessant voor subfokkers en gesloten bedrijven.”

Next article