Home » Veehouderij » ‘Varkenssector in het nauw’
Veehouderij

‘Varkenssector in het nauw’

Zo stond in het artikel onder andere het volgende:

“In afgelopen zes maanden tot aan einde van dit jaar zijn 269 varkenshouders (12,4 procent) met hun bedrijf of zeugentak gestopt. Alleen al in de maand
november moesten zesenzeventig zeugenhouders hun bedrijf noodgedwongen beëindigen en voor december of januari komt daar eenzelfde aantal bij. Dat blijkt uit
onderzoek van Pig Business.”

Deze cijfers zijn bekeken door Stichting Wakker Dier en in het verlengde gelegd van trends die al langer zichtbaar zijn. Het is namelijk een versnelling van het plaatje dat al vijftien jaar aan de gang is. Door de steeds meer teruglopende prijzen, zien we namelijk de volgende tendens:

  • De helft van de varkensboeren sinds het jaar 2000 is reeds failliet.
  • De overgebleven stallen worden steeds groter. Zo is de megastal in opkomst.

De druk op prijzen zorgt voor steeds efficiënter werken, wat ten koste gaat van de dieren. De hoeveelheid ruimte per dier is wettelijk vastgelegd, maar de groei en productie niet. Daar gaat de efficiëntieslag om goedkoper te leveren nog steeds door, aldus Wakker Dier op basis van bovenstaande cijfers. Ondertussen is te zien dat de supermarkten steeds meer stunten.

Maar er is ook goed nieuws

Zo stond er onlangs een artikel op www.boerderij.nl het volgende: “Een groeiende groep gangbare varkenshouders toont interesse voor de biologische varkenshouderij. Dat bevestigt toezichthouder Skal die de certificering van bedrijven doet.”

Dalende opbrengst per varken

In 1980 was de arbeidsopbrengst voor een boer gemiddeld 23 cent per kilo varken. In 2012 is dat nog maar zo’n 5 cent (notitie LEI in opdracht van Wakker Dier, 2015).

Next article