Skip to main content
Home » Veehouderij » Vleeskuikens als voorbeeld
Veehouderij

Vleeskuikens als voorbeeld

“Onze sector is de afgelopen jaren te gesloten geweest waardoor er veel onwetendheid heerst onder consumenten”, legt hij uit. “Mensen die bij ons komen kijken zijn positief verrast omdat zij alleen maar de negatieve berichten in de kranten lezen. Die doen de werkelijkheid geen recht aan.” Op het familiebedrijf dat hij runt worden 170 duizend vleeskuikens gehouden voor consumptie. “We voeren twee keer per dag een controle uit om goed in de gaten te houden of ze nog genoeg eten en drinken hebben, of de ventilatie voldoende is en of er geen storingen zijn. Daar zijn we zeven dagen per week, een uur of drie á vier per dag mee bezig.”

Innovatie is prioriteit

Naast dierenwelzijn, wordt er ook rekening gehouden met duurzaamheid, voedselveiligheid en betaalbaarheid van het eindproduct. “Dat gaat hand in hand. Zo krijgen wij een score op basis van de voetzolen van de kuikens; is het strooisel waarop ze lopen te nat, dan gaan de zolen kapot. Een te hoge score betekent dat wij de bezetting naar beneden moeten brengen en dat is economisch niet wenselijk.” Hij gaat verder: “Ook andere innovaties houden rekening met het welzijn. Neem de X-treck. Dit nieuwe concept maakt het mogelijk om de kuikens in de eigen stal uit te broeden in plaats van het verplaatsten van de eendagskuikens zoals dat eerst gebeurde. Dit levert hen minder stress op en is daarom goed voor hun algehele gezondheid. De vleeskuikensector heeft het antibioticagebruik de afgelopen jaren al met bijna zestig procent verminderd. Met de X-treck lukte het dit nog verder te reduceren.”
Qua duurzaamheid staat de sector niet stil. Koolen: “Met een warmtewisselaar is het ons gelukt ons energieverbruik met vijftig procent terug te brengen. Inmiddels is het apparaat ook internationaal een groot succes. Omdat we hier voorop lopen heb ik regelmatig buitenlandse delegaties over de vloer. Zij hebben bewondering voor wat we hier in Nederland doen. Verschillende bedrijven in de sector, maar ook in de periferie om ons heen hebben van innovatie een prioriteit gemaakt.”
Eén van die bedrijven is Marel Stork. “Wij houden ons bezig met de hele keten: we ontwikkelen, verkopen en onderhouden machines en systemen”, vertelt Managing
Director Anton de Weerd. “We hebben sinds 1996 belangrijke stappen gemaakt op het gebied van inline processing – het geautomatiseerd voltooien van de keten van slachting tot eindproduct op schaal. Dit gaat zo veel mogelijk automatisch en zonder menselijk ingrijpen, waardoor de houdbaarheid van het eindproduct aanzienlijk is verbeterd. Er  zijn geen wachttijden, het product is verser en er is minder kans op kruisbesmetting. Vooral het rijpingskoelen, (een geautomatiseerd proces waarbij een uitstekende malsheid wordt bereikt), heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.”

Minder stress, beter vlees

Ook als het gaat om vervoer van de vleeskuikens zijn er stappen gemaakt. “Het transport vond vroeger plaats per krat. De kuikens werden hier vanaf de bovenkant ingestopt door een kleine opening. Je kunt je voorstellen hoeveel stress dat de dieren oplevert waardoor ook de vleeskwaliteit daalt. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vertelt de Weerd. “Inmiddels is het transport ontzettend verbeterd en vindt het plaats met transportmodules, waarbij de laadopening door schuivende vloeren veel groter is geworden. Bovendien is de ventilatie flink verbeterd waardoor de kuikens minder stress hebben en in een betere conditie op de slachterij aankomen.”
Tijdens het consumptie-klaarmaken van het product wordt er ook rekening gehouden met duurzaamheid. De Weerd: “De verschillende bijproducten worden apart gehouden, zodat deze in andere sectoren, denk aan de farmacie, weer gebruikt kunnen worden.” Wat betreft de kritiek op de sector is ook hij duidelijk: “Ik ben voor een goede dialoog zodat de consument goed geïnformeerd wordt. Het gaat erom dat de consumenten inzien wat de uitdagingen zijn in onze sector en wat daarin nog te doen valt”.

Next article