Skip to main content
Home » Water » Investeren in innovatieve wateroplossingen
Water

Investeren in innovatieve wateroplossingen

Luchtfoto van riviermonding, met sluis, dijk en windmolens.
Luchtfoto van riviermonding, met sluis, dijk en windmolens.
Foto: Shutterstock

“De vier grootste economische risico’s wereldwijd zijn allemaal water gerelateerd. Dat leidt tot grote investeringsrisico’s,” vertelt Sjef Ernes, directeur van Aqua for All in Den Haag.

avatar

Sjef Ernes

Directeur Aqua for All

Tijdens het recente World Economic Forum in Davos klonk een heldere boodschap: door klimaatverandering, migratieproblematiek, waterschaarste en natuurrampen ontstaat een investeringsrisico van ongekende omvang als geen actie wordt ondernomen.

“De economische schade van niets doen is vele malen groter dan het nemen van maatregelen”, zegt Ernes. “Technologie is hierbij niet het probleem. Wel het ontbreken van noodzakelijke investeringen. Die worden vaak overgelaten aan de non-profit sector.”

Elkaars taal spreken

Investeringsfondsen van internationale bedrijven en beleggers onderschrijven inmiddels de noodzaak van impactvolle maatregelen. Maar hier wordt nog te weinig gehoor aan gegeven, vindt Ernes.

“Eén van de problemen is dat de watersector en de financieringswereld niet elkaars taal spreken. Buiten de watersector overheerst het beeld van mislukte technologische oplossingen en niet-betalende burgers die in armoede leven. Maar de praktijk laat een ander beeld zien.

Arme mensen betalen juist beter! Zij kopen vaker kleine verpakkingen terwijl een grotere bulkverpakking goedkoper is. Het is ‘duur’ om arm te zijn.”

Eén van de problemen is dat de watersector en de financieringswereld niet elkaars taal spreken.

Impactinvesteerders richten zich op innovatieve oplossingen. Het terugbetalen van leningen blijkt daardoor mogelijk, ook als de winstmarges een traditionele investeerder afschrikken.

Ernes: “Denk aan decentrale watervoorzieningen, maatregelen voor efficiënt watergebruik en regenwateropslag in de bodem. Ook compost, biogas, herbebossing en slimme landbouw zijn voorbeelden van dergelijke innovatieve oplossingen.”

‘Proven concepts’ nodig

Non-profit organisaties financieren al enorm in capaciteitsopbouw, maar de financieringswereld en de private sector volgen nog niet. “Het lijkt erop dat er eerst een ramp moet gebeuren voordat dit beleid verandert”, stelt Ernes.

“Alleen als we impact weten te ‘waarderen’ en er een prijskaartje aan hangen, zal het lukken om investeringen te realiseren die renderen op zowel sociaal als financieel vlak.

Maar investeerders zijn huiverig om een product of dienst te financieren waarvan het resultaat nog niet bewezen is. Daarom zijn ‘proven concepts’ nodig. Die brengen innovatieve ideeën, partijen en geld bij elkaar. Zo kunnen waterinvesteringen worden gerealiseerd.”

Samenwerken met de overheid is hierin essentieel, besluit Ernes. “Dat kan in publieke-private partnerschappen waarin ieder de rol neemt die hem of haar het best past.

Uiteindelijk gaat het om waardevolle projecten waarvan de eigenaren op zoek zijn naar geld, en steeds meer: investeerders die op zoek zijn naar waarde voor hun geld.”


Meer lezen:

Next article