Skip to main content
Home » Water » Klimaatverandering maakt actueel vakmanschap noodzakelijk
Klimaatverandering

Klimaatverandering maakt actueel vakmanschap noodzakelijk

Het klimaat verandert, daar zijn onderzoekers het over eens. En klimaat en water zijn nauw met elkaar verbonden. De wateruitdagingen die het gevolg zijn van klimaatverandering zijn immens.

avatar

Agnes Maenhout

Directeur van Wateropleidingen

Deze uitdagingen hebben grote impact op de vakmensen in de watersector, zowel nationaal als internationaal. Ze worden geconfronteerd met meer extremen en moeten bijblijven en bijleren om de extremen het hoofd te bieden.

Welke oplossing is in welke situatie bruikbaar? Hoe bedenken we de oplossingen voor de problemen van morgen? De waterprofessional moet op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Hiervoor moet de waterprofessional nieuwe kennis, vaardigheden en competenties bijleren.

Klimaatverandering

Het tempo van de klimaatverandering, en wat  de gevolgen zijn, dat is nog steeds voer voor statistici en zieners. Teveel water, te weinig water, te vuil water en water op de verkeerde plek komen achtereenvolgens en op verschillende plaatsen voor.

Het zijn voorbeelden van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Met dagelijkse, wekelijkse berichten over overstromingen, droogte, oogstmislukkingen en problemen bij de voedselvoorziening  krijgen we alle gevolgen in beeld.

De wateruitdagingen zijn immens: overstromingen, droogte, kwaliteit en water voor de landbouw. Nederland staat internationaal hoog aangeschreven om onze waterkennis, kennis gericht op het vechten tegen teveel water.

Een optimale kans om deze ervaring ter exporteren en ook te transformeren. Om internationaal ervaring te delen en ook van die oplossingen te leren: “geven en krijgen”. En ook een uitgelezen kans om de bekende Nederlandse oplossingen opnieuw uit te vinden en toe te passen in een totaal andere context.

Een Topsector vraagt om Topmensen

De Topsectoren zijn benoemd om de wereld welvaart te verhogen door het oplossen van problemen. Water & Maritiem is één van de negen Topsectoren en richt zich vooral op innovaties. Innovaties  en oplossingen verdienen een “zachte landing”.

Innovaties worden meer op waarde geschat en landen beter als een basis aan kennis aanwezig is. Nederlandse kennis over de uitvoering in de vaak zo weerbarstige praktijk.

Een succesvolle implementatie van innovatieve oplossingen en een duurzaam beheer gaat hand in hand met gedegen capacity building.

Ook de Topsector zelf vraagt om topprestaties en uitblinkers. Topprestaties worden geleverd door topmensen. En vooral door topmensen bij het bedrijfsleven en onderzoekscentra. De kennis van topmensen moet op peil gehouden worden en men moet zich continu ontwikkelen.

Actueel vakmanschap en lifelong learning

Gepassioneerde en goed opgeleide professionals maken het verschil in de watersector en vormen daardoor het ‘human capital’ voor Nederland als waterland.

De onderwijsinstellingen zijn uitstekend in staat om studenten op te leiden en voor te bereiden op werk. Afgestudeerden zijn communicatief vaardig en hebben veel en probleemoplossend samengewerkt.

Je mag natuurlijk niet verwachten dat gediplomeerden ook al vijf jaar werkervaring hebben. Ik zie het als taak van de werkgevers dat zij blijven investeren in de nieuwe medewerkers om hen te ontwikkelen tot vakmensen.

Zo kunnen zij voortbouwen op het fundament aan  kennis en kunde dat in de studie is aangelegd. De watersector heeft als ambitie om vakmensen praktijkgericht te ontwikkelen door het delen van kennis en kunde uit de werkpraktijk.

De gevraagde kennis en kunde in water verandert. Het kiezen van de juiste techniek, en die toepassen in de praktijk, daar staan en gaan we voor als opleider voor de branche. Water4all!

Vakmensen willen bijblijven in ontwikkelingen en innovaties, maar ook leren van de oplossingen die anderen kiezen. Vakmensen die hun leven lang blijven leren: georganiseerd en in netwerkvorm.  Leren van ervaring en leren door met elkaar te delen.

Dat vraagt een leeromgeving waarin leer- en werkprocessen samenkomen. Zodanig  dat kennis niet in één hoofd blijft, maar zich verder verspreidt binnen een organisatie en de watersector.

Alleen met de mobilisatie van praktijkervaringen en denkkracht kan de watersector de gevolgen van klimaatverandering tijdig oplossen. Actueel vakmanschap als antwoord op de immense uitdagingen die klimaatverandering met zich mee brengt.

Next article