Skip to main content
Home » Future of Food » SMART Ondernemen
Future of Food

SMART Ondernemen

Robot plukt aardbeien
Robot plukt aardbeien

Gerard Heerink

Directeur Fedecom

Nederland is de tweede grootste exporteur van agri&food in de wereld. De combinatie van kennis, informatie en technieken in alle schakels van de keten, van toeleverancier tot consument, maakt dat de agrarische sector in staat is om per m2 en per arbeidskracht de hoogste product-volumes te realiseren. Hiervoor worden de nieuwste technieken door de beste ondernemers toegepast. De keerzijde van intensieve productie is de emissie van milieu-kritische stoffen en druk op de natuurlijke omgeving. Daarom ligt de sector in de klimaatdiscussie onder een vergrootglas en gelden heel zware wettelijke kwaliteitseisen voor omgeving en voedsel.

Als gevolg van de politieke commotie rond stikstof, PFAS, CO2, etc., ligt de nadruk de laatste tijd heel sterk op oplossingen via regelgeving. De werkelijke oplossingen liggen natuurlijk in het wegnemen van de oorzaken. Daarin gaan technische oplossingen een hele grote bijdrage leveren, bijvoorbeeld  door duurzame energie van zon en wind of voedselsystemen die geen emissie van milieubelastende teweegbrengen. Vandaag de dag gebeurt dat al veel met kwalitatief hoogstaande producten in de melkwinning en voervoorziening, in de tuinbouwtechniek, in de spuittechniek, de mest/mineralen-toediening, etc. In agro&food zijn we al smart en precies bezig. Waar we nog heel veel kunnen en moeten winnen is de maakkennis, gebundeld in productiesystemen ‘van zaadje tot karbonaadje’ of ‘van gras tot glas’ te ontwikkelen en aan te bieden. We denken en handelen nog niet integraal genoeg. We lossen een issue met stikstof bijvoorbeeld op, maar letten we dan voldoende op de gezondheid van de koe, of de nitraatbelasting in de bodem? Meer en meer wordt duidelijk dat de door Minister Schouten geïnitieerde oplossingsrichting van kringlooplandbouw niet alleen een uitdaging maar vooral een opdracht is aan alle stakeholders die met de agro&food sector te maken hebben.  De machine- en techniek-leveranciers t.b.v. agro, groenbeheer en logistiek, verenigd in Fedecom, pakken graag de handschoen op om de bijdrage te leveren. Dat is de branche verplicht aan haar afnemers, de boeren en tuinders, maar ook aan de samenleving en de burgers.

Hightech oplossingen in precisielandbouw en smart farming zullen nog een slag moeten worden verbreed. Daar bedoel ik mee dat we nog meer moeten kijken hoe we slimme toepassingen en combinaties van robotica, vision technieken en data in agro&food ketens totaal-systemen kunnen aanbieden. Denk aan de melkverwerking op de boerderij of de kant-en-klaar vers producten vanaf de boerderij. Mijn stellige overtuiging is dat de branche moet bijdragen aan totaaloplossingen waaraan zowel de producent, de techniekleverancier als de verwerker van voedsel geld verdient. Samenwerking tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs is SMART ONDERNEMEN en is de sleutel voor succes bedrijven en mensen in een leefbare wereld.


Meer lezen over Future of Food?

In onze campagne Future of Food gaan we verder in op de ontwikkelingen en trends in de agri- en foodsector. Lees verder over het thema in een van deze artikelen.

Next article