Skip to main content
Home » Klimaat » Krimpen aan den IJssel kiest voor toekomstbestendige wijkinrichting
Duurzaamheid

Krimpen aan den IJssel kiest voor toekomstbestendige wijkinrichting

Onderhoud aan de openbare ruimte combineren met de ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Krimpen aan den IJssel brengt het in de praktijk. Lees hier meer over hun plannen.

avatar

Jan Soede

Adjunct-directeur Ruimte

De wijk Langeland in Krimpen aan den IJssel werd in de jaren ’70 van de vorige eeuw gebouwd. De straten en pleintjes in de wijk zijn op veel plaatsen verzakt en ook het riool is aan vervanging toe. Daarom start de gemeente vanaf het derde kwartaal van 2018 met het opnieuw inrichten van de openbare ruimte.

Jan Soede is als adjunct-directeur Ruimte, ambtelijk verantwoordelijk voor dit project. “Het is een bekend fenomeen in Krimpen, we zakken. Voor de herinrichting en het beheer van de buitenruimte kiezen we nu voor een meer flexibele, toekomstbestendige aanpak.”

Toekomstbestendig

“De basis van deze aanpak is een heldere visie (Duurzaam Langeland) die we de afgelopen periode ontwikkelden”, vervolgt Soede. “Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Gebiedsmanagers BV, adviesbureau voor het verduurzamen van de buitenruimte.

Daarbij maakten we ook gebruik van de expertise van Ingenieursbureau Krimpenerwaard, Rodenburg Wateradvies en buro Bergh. Naast een dynamische visie bevat het document ook tal van maatregelen die we in de praktijk gaan brengen. Daarbij spelen klimaatverandering en de overstap naar duurzame vormen van energie een belangrijk rol. Zo maken we dit deel van de wijk Langeland klaar voor de toekomst.”

Bewoners actief betrekken

Op weg naar een duurzaam Langeland speelt samenwerking een belangrijke rol. Soede: “Met bijvoorbeeld woningcorporaties, nutsbedrijven en het hoogheemraadschap, maar vooral ook met de bewoners. We organiseerden al in een vroeg stadium een wijkevent en belevingsonderzoek.

Daarmee willen we een gedachtenproces op gang brengen en zo de bewoners meenemen in een gezamenlijke nieuwe aanpak. Klimaatadaptatie is heel belangrijk, omdat de bewoners ook zelf in actie moeten komen. Denk bijvoorbeeld aan Operatie Steenbreek. Tegel eruit, plant erin. Dat is een voorbeeld van wat zij zelf kunnen doen.

Klimaatadaptatie is heel belangrijk, omdat de bewoners ook zelf in actie moeten komen.

De aanpak van de openbare ruimte is minstens zo belangrijk. We leggen onder meer een drainagetransportriool aan en onder parkeervakken komt een halfverharding met een waterdoorlatende fundering. Op veel plekken richten we het groen opnieuw in, waarbij we onder andere aandacht hebben voor wateropvang, hittestress en biodiversiteit.

Wij vragen bewoners om mee te denken over de nieuwe inrichting van de hofjes (achter de tuinen) in hun woonomgeving. Denk aan een speelplaatsje of een buurtmoestuin. Wij helpen ze daarbij, maar ze moeten zelf zorgen voor het onderhoud. Als ze niets willen qua inrichting, dan zorgen wij voor gras en het onderhoud.”

Met elkaar de juiste stappen zetten

De energietransitie is ook een grote opgave voor bewoners: isoleren van het huis, zonnepanelen en minder of geen gas. Soede: “Omdat we willen weten hoe bewoners hierover denken, nemen ze deel aan een speciale klankbordgroep. Dat werkt heel goed.

De energietransitie stemmen we ook nauwgezet af met onder meer de nutsbedrijven en woningcorporatie. Waar staan zij, wat zijn hun inspanningen en hoe kunnen we met elkaar de juiste stappen zetten? Bijvoorbeeld door planningen van diverse betrokkenen goed op elkaar af te stemmen.

Het kost ons moeite om onze eigen planning te synchroniseren met hoogheemraadschap, nutsbedrijven en woningcoöperatie. En al helemaal om alle particuliere (woning)eigenaren en huurders mee te krijgen. Daarom hebben we het initiatief genomen om (veel) eerder op (abstract) wijkniveau te beginnen in plaats van op (concreet) projectniveau.  Een aanpak die we zeker ook in andere wijken gaan toepassen.”

Next article