Skip to main content
Home » Make a Difference » Méér dan een beste vriend
Goede doelen

Méér dan een beste vriend

Geleide hond
Geleide hond

Honden leven al duizenden jaren samen met de mens. Misschien is het daarom dat ze ons zo goed begrijpen en aanvoelen.


Daarom zijn ze ook zo geschikt als blindengeleidehond, autismegeleidehond, assistentiehond of buddyhond. “We zijn als het ware samen geëvolueerd”, vertelt Marie-José Enders, bijzonder hoogleraar antrozoölogie aan de Open Universiteit Heerlen.

Enders doet al jaren onderzoek naar de relatie tussen hulphonden en de mens. “De effecten die deze dieren hebben op mensen en gezinnen waar ze worden geplaatst zijn ontzettend positief”, vertelt zij. “Neem bijvoorbeeld autismegeleidehonden die kinderen tussen de drie en negentien jaar oud begeleiden. Niet alleen zorgen zij ervoor dat kinderen zich veiliger voelen, rustiger worden en meer ontspannen zijn, ook de ouders ondervinden de positieve effecten van de aanwezigheid van het nieuwe gezinslid.”

Op deze manier zorgt de hond voor een nieuwe gezinsdynamiek. Enders: “Omdat er ook twee keer per dag met de hond moet worden gewandeld zonder het kind komen ouders ook vaker buiten om te ontspannen. Bovendien zien mensen uit de omgeving dankzij de aanwezigheid van de hulphond dat het kind iets mankeert. Mensen stappen eerder op ouders af om vragen te stellen. Dit zorgt voor meer begrip vanuit de omgeving waardoor het stigma ‘gezin met moeilijk kind’ vaak verdwijnt. Een hulphond biedt ouders de mogelijkheid om hun sociale contacten weer op te bouwen.”

Voordat hulphonden aan hun training beginnen, hebben zij als pup, als het goed is, een ‘onbezorgde jeugd’ gehad bij een pleeggezin. Ook wanneer de training is afgerond en zij bij een gezin zijn geplaatst, gebeurt dit bij voorkeur onder de voorwaarde dat de honden dagelijks de ruimte hebben om gewoon hond te kunnen zijn. “Helaas wordt hier nog niet overal zorgvuldig mee omgegaan”, vertelt Enders. “Met een werkgroep van verschillende organisaties werken we er op Europees en globaal niveau momenteel hard aan om kwaliteitseisen te ontwikkelen. Hulphonden zijn momenteel booming business, maar helaas zijn er ook nog organisaties waar er te weinig aandacht is voor kwaliteit en het welzijn van de dieren. Ik zou er graag voor zorgen dat dat in de toekomst verandert.”

Next article