Home » Make a Difference » Twee ziekten, één aanpak
Goede doelen

Twee ziekten, één aanpak

Bron: WHO/Jean Chung

De infectieziekte tuberculose (tbc) is de belangrijkste doodsoorzaak onder hiv-patiënten. We moeten pleiten voor intensieve samenwerking tussen de bestrijdingsprogramma’s.

Frank Cobelens

Frank Cobelens

Bijzonder Hoogleraar Epidemiologie

Frank Cobelens, bijzonder hoogleraar epidemiologie en bestrijding van armoedegerelateerde infectieziekten, pleit voor een intensieve samenwerking tussen de verschillende bestrijdingsprogramma’s. Wereldwijd lijden nog steeds zo’n negen miljoen mensen aan tbc. Ongeveer vijftien procent van deze patiënten heeft ook hiv.

“Ondanks dat tbc in de Westerse wereld nagenoeg is uitgebannen, eist de ziekte globaal nog ongeveer anderhalf miljoen doden per jaar”, vertelt Cobelens. “De groep hiv-patiënten is extra vatbaar voor tbc omdat zij makkelijk besmet raken. Bovendien zorgt de combinatie van de twee ziektebeelden ervoor dat tbc lastig te diagnosticeren is bij patiënten met hiv; op longfoto’s is vaak niets te zien.”

Wil men het aantal sterfgevallen van hiv-gerelateerde tbc in de toekomst laten dalen, dan is samenwerking tussen verschillende experts onvermijdelijk. Cobelens: “Idealiter onstaat er één zorgsysteem zodat patiënten beter en sneller behandeld kunnen worden. Hierbij is het wel van groot belang dat zowel technische als praktische zaken goed worden gestroomlijnd om besmettingsgevaar te beperken. Denk hierbij aan goede ventilatie in klinieken of het in aparte kamers behandelen van patienten die al hoesten – een symptoom en verspreider van tbc.”

Ook het Nederlandse zakenleven kan een bijdrage leveren. “Bedrijven met grote vestigingen in ontwikkelingslanden kunnen een voorbeeldfunctie innemen door een goede en adequate behandeling van hun eigen personeel”, legt Cobelens uit. “Maar ook een stuk corporate responsibility is van belang. Bijvoorbeeld door de private gezondheidszorg bij de bestrijding te betrekken. Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat Nederlandse bedrijven het onderzoek naar de bestrijding van tbc in hun achterhoofd houden bij het doen van investeringen in wetenschappelijk onderzoek.”

Next article