Skip to main content
Home » Water » Financiering van internationale projecten
Water

Financiering van internationale projecten

Arbeiders werken aan ondergrondse leidingen voor water.
Arbeiders werken aan ondergrondse leidingen voor water.
Foto: Shutterstock

Het belang van financiering in internationale waterprojecten is groot. Met nieuwe inzichten en creatieve oplossingen zorgen bedrijven in de watersector steeds meer voor bredere inzetbaarheid van water.

avatar

Menno Holtman

CEO Nijhuis Industries & Bestuurslid NWP

Veel overheden zien water als een middel waar iedereen recht op heeft. Het wordt gratis of tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar gesteld. Nederland is zo ingericht dat de infrastructuur van water perfect in orde is.

We beschermen ons tegen water, geven rivieren de ruimte, uit de kraan komt het zuiverste water en het water wordt gezuiverd op de meest duurzame manier, met terugwinning van grondstoffen en energie.

Dat doen we bovendien tegen zeer lage kosten. Internationaal gezien zijn er echter nog enorme stappen te maken. De vraag naar water neemt mondiaal snel toe door bevolkingsgroei, economische groei, verstedelijking en veranderende consumptiepatronen.

Problematieken

Op veel plekken in de wereld mislukken oogsten door droogte en trekken bevolkingsgroepen noodgedwongen weg. Tussen nu en 2030 is een bedrag van 7500 miljard dollar nodig om de infrastructuur te realiseren die nodig is om de wereldbevolking te beschermen tegen te veel, te weinig en te vies water.

Het belang van financiering in waterprojecten op wereldwijde schaal is dusdanig groot dat het steeds meer een private aangelegenheid wordt. “Water wordt wereldwijd ondergewaardeerd”, zegt Menno M. Holterman, CEO van Nijhuis Industries en bestuurslid van het Netherlands Water Partnership (NWP). “Het kost soms nou eenmaal geld om water in de juiste kwaliteit en op de juiste plek te krijgen.”

Interesse wekken

Om water toch interessant te maken voor financiers kijkt het NWP naar nieuwe mogelijkheden voor financiers die willen investeren in waterprojecten. En dat wordt steeds kansrijker. “Tot de economische crisis was water een minder aantrekkelijk investeringsgoed. Er werd destijds vooral gekeken naar de technische wereld, zoals de IT”, vervolgt Holterman die zich als ondernemer dagelijks bezighoudt met de uitdagingen op het gebied van water.

“Sinds de crisis wordt er op een andere manier nagedacht over langdurige trends. Er wordt niet enkel gekeken naar zaken die makkelijk renderen, maar ook naar projecten met een sociaal-maatschappelijke impact.”

En dat is nodig. De wereldbevolking groeit en het aantal mensen in de middenklasse neemt toe. “Meer mensen zijn bereid om te investeren in consumptiegoederen, maar bij bijna alle processen wordt gebruik gemaakt van water.

Meer eten, betekent bijvoorbeeld meer waterverbruik. Daarnaast verwachten mensen schoon water te kunnen drinken uit de kraan. Dat betekent dat je moet blijven investeren in de infrastructuur om te voldoen aan de eisen van de consument. Daartegenover staat dat de industrie zich moet houden aan regels en eisen van de overheden. Op die wisselwerking wordt steeds meer aandacht gelegd.”

Slim met water omgaan

Slim omgaan met water betekent de mogelijkheden van water optimaal te benutten. Aan het zuiveren van water zijn hoge kosten verbonden, maar het levert niet veel op. Hoe wordt toch gezorgd voor meer opbrengsten? Dat gebeurt op dit moment door onder andere energie of biogassen te halen uit water. Dat is op een slimme manier gebruik maken van water en tegelijkertijd werken aan een circulaire economie. 

“Er wordt op dit moment meer nagedacht over hoe bedrijven geld kunnen verdienen met water”, vervolgt Holterman. “Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door op lokale wensen en lokale behoeftes in te spelen.

Waterkennis

Wij hebben in Nederland de kennis en de middelen om samen met financiers te werken aan gezamenlijke oplossingen in de wereld. Samen met lokale en culturele kennis kun je zorgen voor een infrastructuur die aansluit op lokale behoeftes. Wij hebben als Nederland ruim vijftig jaar geld geïnvesteerd om water te leren begrijpen en om daar duurzaam mee om te gaan.”

Het NWP ziet steeds meer dat de financiële sector de waterprojecten wel wil financieren maar onvoldoende financierbare initiatieven gepresenteerd krijgt. Terwijl de watersector juist goed is in het ontwikkelen van proposities, of dat nou technologie-, infrastructuur- of capaciteitsontwikkeling is, is zij onvoldoende bezig met de investeerbaarheid van de initiatieven.

Door het slaan van een brug tussen de watersector en de financiële sector kan de Nederlandse watersector aan internationale realisatiekracht winnen en op deze manier meehelpen aan het oplossen van de waterproblemen in de wereld.

Watertechnieken

Ook  maken we steeds meer gebruik van slimme technieken om geld te verdienen met water. In Afrika is de bereidheid om te betalen voor een telefoon groot, maar voor water een stuk minder. Door die twee zaken te combineren ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

“Het is in Afrika onmogelijk om centrale zuiveringen te bouwen, want daar is geen tijd en geld voor”, noemt Holterman als voorbeeld. “Wat nu gebeurt is dat de bereidheid van de inwoners om voor telefonie te betalen wordt gecombineerd met water. Zo zijn er waterkiosken gebouwd waar je via een telefoon tien liter gezuiverd water kunt tappen. Op die manier combineer je de bereidheid van de inwoners met het verdienen aan water in de regio.”

Klanten zijn op zoek naar geïntegreerde oplossingen met het oog op een hoger rendement en een minder groot risico. “Als een financier bereid is om dertig jaar te investeren in waterzuivering, dan creëert dat mogelijkheden op de lange termijn. Daar moeten we het op dit moment van hebben.

Als we de kennis en kunde van de watersector kunnen combineren met de financiële sector, dan dragen wij als Nederland ons steentje bij aan de internationale ontwikkeling op het gebied van water.”

Next article